Pravidla předvolebního a volebního vysílání — Vše o ČT — Česká televize

Vše o ČT

Česká televize

  • zřízena ke dni 1. ledna 1992
  • statutární orgán: generální ředitel jmenovaný Radou České televize na šestileté období
  • Kontrolní orgán: Rada České televize
  • Organizační části ČT v Praze, TS Brno a Ostrava

další základní informace o ČT

Procedurální a technické podmínky

pro využití zákonem vyhrazeného bezplatně poskytnutého vysílacího času pro kandidáty na funkci prezidenta republiky ve vysílání České televize

Dodatek č. 1

Notářský zápis

Osvědčení výsledků losování vysílacích časů bezplatně poskytnutých Českou televizí pro kandidáty na funkci prezidenta republiky před prvním kolem volby prezidenta republiky
Fotografie z rozlosování pozic do vysílacích bloků
Vylosovaná čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky

Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize

v souvislosti s volbou prezidenta republiky, která se koná dne 12. a 13. ledna 2018

Dodatek č. 1