21. února

Narodil se Zdeněk Miler, výtvarník, režisér animovaných filmů a především autor kreslených příběhů O krtkovi, k jehož tvorbě ho kromě potřeby odlišit se od klasických disneyovských postaviček inpirovalo zakopnutí o krtinec. 1926

Narodil se Miroslav Petříček, filosof a žák Jana Patočky zabývající se především interdisciplnárními přesahy mezi filosofií umění a filmem či literaturou, jenž mnoha studentům filozofické fakulty otevřel okno do vnitrobloku kritického myšlení. 1951

Druhá nejstarší univerzita v tehdejším Československu – Univerzita Palackého, byla znovu otevřena poté, co ji dekret císaře Františka Josefa I. na dlouhý čas vyřadil z provozu. 1947

Lid se shromáždil na Staroměstském náměstí v Praze, aby si vyslechnul předsedu vlády Klementa Gottwalda a jeho zprávu o průběhu vládní krize a výzvu k zakládání akčních výborů Národní fronty. 1948

Začalo zasedání ÚV KSČ, které rozhodlo úplně opustit dosavadní koncepci pětiletky a vytyčit strategii preference těžkého průmyslu. 1951

Zákonem schváleným Prozatímním Národním shromážděním se Československo stalo prvním státem Evropy, který posunul věkovou hranici voličů na 18 let. 1946

Toto 100letí

Výročí