Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize — Vše o ČT — Česká televize

Vše o ČT

Česká televize

  • zřízena ke dni 1. ledna 1992
  • statutární orgán: generální ředitel jmenovaný Radou České televize na šestileté období
  • Kontrolní orgán: Rada České televize
  • Organizační části ČT v Praze, TS Brno a Ostrava

další základní informace o ČT

Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize

v souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů a do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 20. a 21. října 2017

Procedurální a technické podmínky

pro využití zákonem vyhrazeného bezplatně poskytnutého vysílacího času
Probuď Déčko!