Pravidla předvolebního a volebního vysílání — Vše o ČT — Česká televize

Vše o ČT

Česká televize

  • zřízena ke dni 1. ledna 1992
  • statutární orgán: generální ředitel jmenovaný Radou České televize na šestileté období
  • Kontrolní orgán: Rada České televize
  • Organizační části ČT v Praze, TS Brno a Ostrava

další základní informace o ČT

Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize

v souvislosti s volbou prezidenta republiky, která se koná dne 12. a 13. ledna 2018

Procedurální a technické podmínky

pro využití zákonem vyhrazeného bezplatně poskytnutého vysílacího času pro kandidáty na funkci prezidenta republiky ve vysílání České televize
Adventní kalendář