Veřejné zakázky malého rozsahu — Archiv veřejných zakázek (do 30. 6. 2012) — Veřejné zakázky — Vše o ČT — Česká televize

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

  • Povinné údaje zveřejněné dle zákona č. 137/2006 Sb.

29. 6. 2012
Dodávka komponent pro HD zařízení
Veřejná zakázka malého rozsahu

29. 6. 2012
Server pro zpětný signál
Veřejná zakázka malého rozsahu

28. 6. 2012
Rekonstrukce indukčních jednotek v sektoru F
Veřejná zakázka malého rozsahu

28. 6. 2012
21 ks IP telefonní přístroj Alcatel IP4028
Veřejná zakázka malého rozsahu

27. 6. 2012
Provedení pravidelné kontroly provozuschopnosti a případné provedení periodických zkoušek hasicích přístrojů v areálu ČT Kavčí hory a objektu Mařanův Mlýn
Věřejná zakázka malého rozsahu

27. 6. 2012
Oprava atiky VB
Veřejná zakázka malého rozsahu

19. 6. 2012
Optický kabel 2 kusy
Veřejná zakázka malého rozsahu

18. 6. 2012
Serverovna pro DNPS II (1S37, 1S38) – výběr projektanta
veřejná zakázka malého rozsahu na služby

13. 6. 2012
Modernizace ohřevu teplé vody v budově TSO- SPB II.
Veřejná zakázka malého rozsahu

7. 6. 2012
Provedení zkoušek činnosti zařízení Elektrické požární signalizace v areálu ČT Kavčí hory
Veřejná zakázka malého rozsahu

« | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | | » (22)