Dabingové pexeso

Slovníček pojmů

Teletext

Způsob jednosměrného přenosu textových informací, které může divák zobrazit na obrazovce svého televizního přijímače. Přijímač musí být osazen teletextovým dekodérem (viz též Datový karusel).

TS

Transport stream = transportní tok

Souhrnný datový tok skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním (či rozhlasovým) programům a doplňkovým službám. Je výstupním signálem tzv. transportního multiplexeru a vstupním signálem DVB-T (C, S) modulátoru.

Vysílání v Dolby Digital — Zvukový doprovod — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Zvuk Dolby Digital v České televizi

Dne 8. 12. 2008 zahájila Česká televize další kapitolu rozšiřování rozsahu své služby, která ale tehdy musela být, z důvodu technických možností, omezena jen na satelitní vysílání. V rámci navýšené šíře pásma zde byl vygenerován nový paralelní zvukový kanál určený k trvalému přenosu zvukové doprovodu kódovaného systémem Dolby Digital. V současnosti je multikanálový zvukový doprovod ve formátu Dolby Digital k dispozici u vybraných pořadů jako součást vysílání některých programů s vysokým rozlišením obrazupozemní distribuci i ze satelitu.

Vysoký bitový tok kanálu Dolby Digital se u diváka projeví nejen mimořádnou transparentností a dynamikou zvuku, ale i dobrými předpoklady pro případné uplatnění dekodéru AV-přijímače, resp. domácího kina s možností konverze do vyššího zvukového formátu.

Kanál Dolby Digital kombinuje pouze dva zvukové formáty. Stereofonní 2.0 a prostorový 5.1, který předpokládá uspořádání poslechových monitorů 3/2+1 nebo 3/2, tedy levý, centrální a pravý reproduktor vpředu a levý a pravý reproduktor vzadu. Šestý přenosový kanál je využíván pouze pro filmové projekty a u diváka může být osazen zařízením pro přenos extrémně nízkých kmitočtů, tzv. subwooferem.

Technické zázemí České televize, včetně přenosové techniky, je modernizováno tak, aby mohly být vybrané pořady ozvučovány a vysílány vícekanálově.

Informace o této službě je k dispozici v EPG i v televizním programu, kde je možné pořady s Dolby Digital i vyfiltrovat.

Formát Dolby Surround není dostupný, proto není vhodná aktivace analogového dekodéru ProLogic.

Poslední aktualizace 24. 11. 2015, Karel Moulík