Neviditelní

Slovníček pojmů

S-video někdy též Y/C

Způsob kódování barevného obrazu, kdy se veškeré informace přenáší pomocí dvou signálů: Y – jasového, C – barevného.

SFN

Single Frequency Network = jednofrekvenční síť

Modulační princip OFDM umožňuje provozovat všechny vysílače DVB-T na jednom nosném kmitočtu (v jednom vf. kanále), tedy v tzv. jednofrekvenční síti.

SDI

Serial Digital Interface

Způsob studiového digitálního propojení obrazového signálu o bitové rychlosti 270 Mb/s. Používá se zejména v televizních studiích.

STA

Společná televizní anténa

STB

Set Top Box

Přijímač a dekodér digitálního vysílání DVB-T umístěný v samostatném jednotce (boxu), který je připojen k televiznímu přijímači např. pomocí kabelu SCARTscart.

Satelitní vysílání DVB-S — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Česká televize šíří své programy satelitní cestou již od roku 1997, sama zajišťuje a garantuje vysílání DVB-S/S2 na orbitální pozici 23,5° východně. V současnosti prostřednictvím družice Astra 3B nabízí ČT1, ČT1 JM, ČT1 SM, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art ve standartním rozlišení (SD – Standard Definition) a dále ČT1 a ČT sport ve vysokém rozlišení (HD – High Definition), které přešlo na normu DVB-S2!

Satelitní přijímač

Pro zajištění satelitního příjmu programů ČT je nutný digitální satelitní přijímač DVB-S, respektive DVB-S2. Protože programy vysílané v digitálních systémech jsou z velké většiny kódované (viz další odstavec), musí být přijímač vybaven buď přímo zabudovaným dekodérem podmíněného přístupu Irdeto nebo CryptoWorks (který ale již dosluhuje), nebo musí být osazen univerzálním rozhraním CI (Common Interface) pro připojení modulu CAM (Conditional Access Module), do něhož se zasunuje dekódovací karta. Bez tohoto vybavení přijímače je příjem většiny programů ČT v zásadě nemožný. Dále je zapotřebí satelitní parabolická anténa (tzv. talíř) s konvertorem (LNB) nasměrovaná na požadovanou pozici družice na geostacionární dráze.

Kódování programů

Proč a k čemu? Na rozdíl od pozemního vysílání, které je omezeno na území České republiky už svým dosahem, je signál satelitního vysílání zachytitelný na velké části evropského kontinentu. Česká televize však k většině zakoupených pořadů disponuje vysílacími právy pouze pro území ČR (rozšíření těchto práv i na další území představuje zvláště u zahraniční produkce mimořádnou finanční náročnost a někdy ani není možné). ČT tedy musí dostupnost svého satelitního vysílání omezit technickými prostředky právě jen na území ČR. Proto jsou programy ČT zakódované a k jejich příjmu je nutná dekódovací karta. Ta je dostupná pouze pro diváky na území České republiky. Výjimku představuje zpravodajský program ČT24, na který ČT vlastní plná vysílací práva, a tak může být šířen volně, bez kódování.

Jak tedy postupovat?

Z výše uvedeného důvodu je dekódovací karta k dispozici všem poplatníkům TV poplatku s trvalým pobytem na území naší republiky, a to např. prostřednictvím prodejců satelitní techniky.

Podle typu přijímače potřebujete buď samostatnou dekódovací kartu, nebo kartu s modulem podmíněného přístupu CAM (pokud jím přijímač není vybaven). Spolu s kartou obdržíte i poučení o způsobu její aktivace. Dekódovací karta je po svém prvním zasunutí do přijímače aktivována na 10 dnů. Během této doby je zapotřebí vyřídit všechny potřebné náležitosti týkající se karty (registrace u jejího poskytovatele).

V současné době lze zakoupit dekódovací karty Irdeto, pro příjmače s dekodérem Irdeto nebo dekódovací karty Irdeto ICE (Irdeto CryptoWorks Embedded) pro přijímače s dekodéry CryptoWorks.

Původní dekódovací karty CryptoWorks umožňují v současnosti pouze příjem programů ČT1, ČT1 JM, ČT1 SM, ČT2 a ČT sport, protože dnem 31. 12. 2012 byla ukončena technická podpora systému CryptoWorks a probíhá výměna za karty Irdeto.

Pro bezplatný příjem všech programů ČT slouží Karta ČT, pro širší programovou nabídku jsou určeny karty Skylink.

Regionální vysílání

Česká televize v lednu 2011 rozšířila satelitní vysílání z družice Astra 3B na orbitální pozici 23,5° východně o regionální verze svých zpravodajských a publicistických pořadů pro severní a jižní Moravu. Vysílány jsou ve vybraných časech tři regionální varianty programu ČT1 označené jako ČT1, ČT1 JM (jihomoravská verze z Televizního studia Brno) a ČT1 SM (severomoravská verze z Televizního studia Ostrava).

Česká televize ve vysokém rozlišení

Vysílání České televize ve vysokém rozlišení, označované jako ČT HD, začalo zkušebním provozem v závěru srpna 2009. Do řádného provozu vstoupilo se začátkem Zimních olympijských her Vancouver 2010, v jejichž průběhu přebíralo obsah programů ČT2 a ČT4 ve vysokém rozlišení. Po skončení olympiády ČT HD zahájilo pravidelné přepínání mezi programy – nejprve mezi ČT1 a ČT2 v denních cyklech, později mezi ČT1, ČT2 a ČT4 i několikrát denně podle toho, na kterém programu byl v danou dobu vysílán pořad ve vysokém rozlišení. Od 1. března 2012 se z ČT HD stala ČT1 HD – daná distribuční cesta je trvale vyhrazena Jedničce ve vysokém rozlišení. Aby Česká televize umožnila svým divákům vychutnat si obraz a zvuk i u špičkových sportovních přenosů, bylo 3. května 2012 zahájeno vysílání kanálu ČT4 Sport ve vysokém rozlišení. Vedle pořadů dostupných v nativním vysokém rozlišení jsou ostatní snímky přepočítávány ze standardního rozlišení SD do HD.

Který ze satelitů lze použít pro příjem programů ČT?

Od 1. ledna 2006 jsou vysílány programy ČT ze satelitů ASTRA (23,5° východně).

Další informace o složkách vysílaných signálů naleznete zde.

Dostupnost programů ČT na satelitu

Standardní rozlišení

Plnohodnotné družicové vysílání programů ČT ve standardním rozlišení.
Příjem ČT1, ČT1 JM, ČT1 SM, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art pomocí dekódovacích karet Skylink na území České republiky. (Programy ČT :D a ČT art jsou dostupné jen na kartách Skylink Irdeto nebo Skylink ICE.)
Příjem programu ČT24 volně bez dekódovací karty i v zahraničí.

Družice Astra 3B
Orbitální pozice 23,5° východně
Transponder 14
Vysílací kmitočet 12,525 GHz
Polarizace vertikální
Paprsek Europe
Chybová korekce FEC 3/4
Symbolová rychlost 27,5 MS/s
Modulace QPSK
Digitální systém DVB-S, MPEG-2
Kódovací systém Irdeto pro karty Skylink Irdeto nebo Skylink ICE
CryptoWorks pro karty Skylink ICE
Anténa doporučený minimální průměr na území ČR je 60 cm
Diagram pokrytí družice Astra 3B, paprsek Europe

Diagram pokrytí družice Astra 3B, paprsek Europe
zdroj: SES ASTRA

ČT1 HD

Vysílání programového okruhu ČT1 ve vysokém rozlišení (označeno jako ČT1 HD).
Příjem pomocí dekódovacích karet Irdeto a ICE na území České republiky.

Družice Astra 3B
Orbitální pozice 23,5° východně
Transponder 212
Vysílací kmitočet 11,934 GHz
Paprsek Europe Wide
Polarizace vertikální
Chybová korekce FEC 3/4
Symbolová rychlost 27,5 MS/s
Modulace 8PSK/Pilot ON
Digitální systém DVB-S2, MPEG-4
Kódovací systém Irdeto
Anténa doporučený minimální průměr na území ČR je 60 cm

ČT sport HD

Vysílání programového okruhu ČT sport ve vysokém rozlišení (označeno jako ČT sport HD). Příjem pomocí dekódovacích karet Irdeto a ICE na území České republiky.

Parametry pro nastavení satelitního příjmu:

Družice Astra 3B
Orbitální pozice 23,5°E
Transpondér 205
Vysílací kmitočet 11 798 MHz
Paprsek Europe Wide
Polarizace horizontální
Chybová korekce FEC 5/6
Symbolová rychlost 27,5 MS/s
Modulace 8PSK/Pilot ON
Digitální systém DVB-S2, MPEG-4
Kódovací systém Irdeto
Anténa doporučený minimální průměr na území ČR je 80 cm
Diagram pokrytí družice Astra 3B, paprsek Europe Wide

Diagram pokrytí družice Astra 3B, paprsek Europe Wide
Zdroj: SES ASTRA

Servisní noc – každá první noc z pondělí na úterý v měsíci

Na distribuční trase satelitního vysílání České televize na pozici 23,5° východně (Astra 3B) probíhá každé první úterý v měsíci od 2.00 do brzkých ranních hodin servisní noc. Během ní může docházet ke krátkým i delším výpadkům ve vysílání. V případě svátků nebo z jiných provozních důvodů může být termín servisní noci posunut. Děkujeme za pochopení.

THOR 6

Možnost příjmu programu ČT24 v paketu UPC i v zahraničí bez dekódovací karty.

Družice: THOR 6
Pozice: 0,8° západní délky
Transponder: 19
Vysílací kmitočet: 12,073 GHz
Polarizace: vertikální
Chybová korekce: FEC 7/8
Symbolová rychlost: 28 MS/s
Modulace: QPSK
Kódovací systém ČT24 volně.
Programy ČT1, ČT2 a ČT sport je možné přijímat s dekódovací kartou UPC.
Digitální systém: DVB-S, MPEG-2
Anténa: průměr cca 60 cm (na území ČR)
Vyzařovací diagram THOR 6

Vyzařovací diagram THOR 6
zdroj: LyngSat

Intelsat 10-02

Možnost příjmu programu ČT24 v paketu DIGI TV i v zahraničí bez dekódovací karty.

Družice: Intelsat 10-02
Pozice: 1,0° západně
Transponder: 312 XL
Vysílací kmitočet: 12,687 GHz
Polarizace: vertikální
EIRP Česká republika: min. 52 dB/W
Chybová korekce: FEC 3/4
Symbolová rychlost: 27,5 MS/s
Modulace: QPSK
Kódovací systém: ČT24 volně.
Programy ČT1, ČT2 a ČT sport je možné přijímat s dekódovací kartou DIGI TV.
Digitální systém: DVB-S, MPEG-2
Vyzařovací diagram Intelsat 10-02

Vyzařovací diagram Intelsat 10-02
zdroj: LyngSat

Doporučený průměr antény v závislosti na EIRP

EIRP
(dBW)
Průměr antény
(cm)
>50 50
50 50–60
49 55–65
48 60–75
47 65–85
46 75–95
45 85–105
44 95–120
EIRP
(dBW)
Průměr antény
(cm)
43 105–135
42 120–150
41 135–170
40 150–190
39 170–215
38 190–240
37 215–270
36 240–300
EIRP
(dBW)
Průměr antény
(cm)
35 270–335
34 300–380
33 335–425
32 380–475
31 425–535
30 475–600
<30 >535

Poslední aktualizace 25. 2. 2014, Karel Moulík, Karel Trpák, Jiří Ryvola