Dabingové pexeso

Slovníček pojmů

WSS

Wide Screen Signalling

Uzavedení televizních služeb, u nichž je poměr stran obrazu 16 : 9, se u televizního standardu PAL usnadní tím způsobem, že se spolu s vlastním televizním signálem přenáší mj. též signalizace o poměru stran obrazu (WSS), která se přivede do televizního přijímače. Na tento signál pak televizní přijímač zareaguje příslušnou změnou poměru stran obrazu. Přenáší se v první polovině 23. řádku televizního signálu.

Územní oblast Plzeň — Pozemní vysílání DVB-T — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Harmonogram přechodu od analogového k digitálnímu vysílání v oblasti

Termín Událost Vysílání Název vysílače Stanoviště KanálPodrobnější charakteristika
5.6.2008 start přechodu síť 1 Plzeň Reálný start přechodu pozemního vysílání České televize do digitální sítě 1, včetně její informační kampaně.
12.6.2008 záměna ČT1/ČT2 ČT1 Plzeň-město Krkavec 34 Plzeň přechod z 34. na 27. kanál
12.6.2008 záměna ČT1/ČT2 ČT2 Plzeň-město Krkavec 27 Plzeň přechod z 27. na 34. kanál
28.7.2008 vypnutí ČT2 Plzeň-město Krkavec 34 Plzeň Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
28.7.2008 zapnutí síť 1 Plzeň Krašov 34 Plzeň Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
6.10.2008 záměna ČT1/ČT2 ČT1 Cheb Zelená hora 36 Plzeň přechod z 36. na 53. kanál
6.10.2008 záměna ČT1/ČT2 ČT2 Cheb Zelená hora 53 Plzeň přechod z 53. na 36. kanál
24.10.2008 zapnutí síť 1 Domažlice Vraní vrch (Modřínovec) 34 Plzeň
30.10.2008 vypnutí síť A Domažlice Vraní vrch (Modřínovec) 38 Plzeň
30.10.2008 vypnutí ČT2 Cheb Zelená hora 36 Plzeň Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
30.10.2008 vypnutí ČT2 Plzeň Krašov 48 Plzeň Uvolnění kmitočtu střihem pro digitální vysílání v síti 2
31.10.2008 zapnutí síť 1 Cheb Zelená hora 36 Plzeň Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
15.12.2008 zapnutí síť 1 Jáchymov Klínovec 36 Plzeň
16.12.2008 zapnutí síť 1 Nemanice 34 Plzeň digitální opakovač
29.6.2009 zapnutí síť 1 Háj 36 Plzeň digitální opakovač
30.6.2009 zapnutí síť 1 Mariánské Lázně 36 Plzeň digitální opakovač
30.6.2009 zapnutí síť 1 Rotava 36 Plzeň digitální opakovač
2.7.2009 zapnutí síť 1 Kraslice Sněžná 36 Plzeň digitální opakovač
31.7.2009 zapnutí síť 1 Holoubkov 33 Plzeň digitální převaděč
31.7.2009 zapnutí síť 1 Strašice 33 Plzeň digitální převaděč
30.9.2009 vypnutí ČT1 Cheb Zelená hora 53 Plzeň
30.9.2009 vypnutí ČT1 Jáchymov Klínovec 38 Plzeň
30.9.2009 vypnutí ČT1 Plzeň Krašov 31 Plzeň
30.9.2009 vypnutí ČT1 Plzeň-město Krkavec 27 Plzeň
29.1.2010 zapnutí síť 1 Karlovy Vary 36 Plzeň digitální opakovač
31.3.2010 vypnutí ČT2 Karlovy Vary Tři kříže 21 Plzeň
31.3.2010 vypnutí ČT1 Kdyně Koráb (KORB) 36 Plzeň
31.3.2010 vypnutí ČT1 Starý Plzenec Radyně 57 Plzeň Vypnutí i převaděčů ČT1 22. kanál a ČT2 49. kanál.
31.5.2010 zapnutí síť 1 Kdyně 34 Plzeň digitální opakovač
28.2.2011 zapnutí síť 1 Rakovník Okružní ulice 34 Plzeň dokrývač
10.10.2012 zapnutí síť 1 Loket Československé armády 238/22 43 Plzeň dokrývač
1.5.2013 zapnutí síť 1a Jáchymov Klínovec 50 Plzeň
1.5.2013 zapnutí síť 1a Plzeň vodárna 38 Plzeň

Diagramy pokrytí základních vysílačů v oblasti

Pokrytí digitálním signálem z vysílače Plzeň
Pokrytí vysílače Plzeň
Pokrytí digitálním signálem z vysílače Cheb
Pokrytí vysílače Cheb
Pokrytí digitálním signálem z vysílače Domažlice
Pokrytí vysílače Domažlice
Pokrytí digitálním signálem z vysílače Jáchymov
Pokrytí vysílače Jáchymov

S výstavbou sítě 1 pro šíření multiplexu veřejné služby se začalo v souhlase s Technickým plánem přechodu (TPP) v územní oblasti Plzeň. Jde o oblast, která představuje východisko pro postupný rozliv digitálního vysílání od západu na východ. Tento postup odráží potřebu urychlené digitalizace v příhraničí (zejména s Německem a Rakouskem), kde už digitální pozemní vysílání rovněž zahájili, a s naším analogovým se vzájemně ruší. Využívá se též skutečnosti, že České televizi zde byl pro digitální vysílání přidělen 34. vysílací kanál, který byl na Plzeňsku použit k analogovému vysílání programu ČT1 jen na vysílači malého výkonu Plzeň-město na stanovišti Krkavec.

Multiplex veřejné služby v západních Čechách odstartoval 28. července 2008

Česká televize (ČT) ve spolupráci se společností České Radiokomunikace, a. s. (ČRa) spustila v pondělí 28. července 2008 v 8.00 hodin ráno digitální pozemní vysílání multiplexu veřejné služby se všemi čtyřmi programy České televize pro územní oblast Plzeň, která zahrnuje Plzeňský kraj a část Karlovarského kraje. Toto území pokrývá vysílač velkého výkonu Plzeň umístěný na stanovišti Krašov, který vysílá na 34. televizním kanálu s vyzářeným výkonem 100 kW.

Podrobnosti o technickém řešení při přechodu z analogového na digitální televizní vysílání – vše o přijímačích, anténách a dalších nezbytnostech – se dočtete v rubrice Jak přejít z analogového příjmu ČT na digitální.

Úpravy analogového vysílání na Plzeňsku

Aby bylo možné 34. vysílací kanál použít pro digitální vysílání, bylo třeba v souvislosti s jeho spuštěním ukončit stávající analogové vysílání na tomto kmitočtu. Jinak by docházelo k vzájemnému rušení příjmu z vysílačů používající stejný kmitočet pro šíření různého obsahu.

Záměna vysílacích kanálů programů ČT1 a ČT2 na vysílači Plzeň-město – Krkavec

Protože Česká televize díky větší sledovanosti preferuje v období souběhu analogového a digitálního vysílání zachování analogové distribuce programu ČT1, byl 12. 6. 2008 program ČT1 na vysílači Plzeň-město přesunut na 27. kanál při současném navýšení vysílacího výkonu na ekvivalentní hodnotu. Současně s tím zde byl program ČT2 přeložen na 34. kanál. Diváci tedy zaznamenali prohození ČT1 a ČT2 na předvolbách svého televizoru, pokud oba tyto programy přijímali z vysílače Krkavec. Lidé přijímající z Krkavce jen jeden program a druhý z jiného vysílače pak z tohoto důvodu měli stejný program na dvou předvolbách současně. V tom případě bylo potřeba chybějící program znovu naladit:

V případě preferencí analogového příjmu pro nahrávání pořadů bylo nutné upravit na rekordéru naladění předvoleb, aby správně fungovaly kódy ShowView.

Analogové vysílání ČT2 z Krkavce skončilo také 28. července 2008

Těsně před spuštěním digitálního vysílaní multiplexu veřejné služby z Krašova musel být uvolněn potřebný 34. televizní kanál na městském vysílači Plzeň-město – Krkavec. Proto z tohoto stanoviště bylo rovněž 28. července 2008 definitivně ukončeno analogové pozemní vysílání ČT2, a to v 7.59 hodin ráno. Signál ČT2 z vysílače Plzeň-město – Krkavec bylo možné již od 16. června 2008 snadno identifikovat prostřednictvím speciálního symbolu (piktogramu v podobě čtyř čtverců v pravém spodním rohu obrazovky) a informační textové lišty vložené taktéž pouze do analogového vysílání druhého programu ČT z Krkavce.

Počítačové simulace dostupnosti signálu ČT2 z vysílačů Plzeň – Krašov a Plzeň-město – Krkavec indikovaly, že vypnutí vysílání na 34. kanálu představuje ztrátu analogové dostupnosti programu ČT2 jen pro velmi malé procento diváků Plzeňska, jak ilustruje následující diagram pokrytí (zeleně: Plzeň – Krašov 48. kanál, modře: Plzeň-město – Krkavec původně 27. kanál):

Diagram pokrytí vysílačů Plzeň – Krašov a Plzeň-město – Krkavec
Diagram pokrytí

Počet diváků, kteří měli v dosahu signál ČT2 původně jen na 27. kanálu byl v řádu stovek.