Dabingové pexeso

Slovníček pojmů

Teletext

Způsob jednosměrného přenosu textových informací, které může divák zobrazit na obrazovce svého televizního přijímače. Přijímač musí být osazen teletextovým dekodérem (viz též Datový karusel).

TS

Transport stream = transportní tok

Souhrnný datový tok skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním (či rozhlasovým) programům a doplňkovým službám. Je výstupním signálem tzv. transportního multiplexeru a vstupním signálem DVB-T (C, S) modulátoru.

Signalizace vypnutí analogových vysílačů — Pozemní vysílání DVB-T — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Analogové i digitální pozemní vysílání využívá stejné kmitočtové pásmo. To je ovšem v České republice vyčerpáno a v naprosté většině lokalit nejsou dostupné ani přechodné kmitočty. Proto je při přechodu na digitální vysílání nutné postupně vypínat analogové vysílače. Česká televize v první fázi uvolňuje kanály dosud přidělené analogovému pozemnímu vysílání ČT2.

Česká televize zajišťuje, aby měli diváci zaručenou a snadno dostupnou informaci o brzkém vypnutí analogového vysílače, jehož signál přijímají. Ten lze v dostatečném předstihu snadno rozeznat podle známého speciálního symbolu (piktogramu v podobě čtyř čtverců v pravém spodním rohu obrazovky) a informační textové lišty.

Piktogram a textová lišta signalizující blížící se vypnutí analogového vysílače
Piktogram a textová lišta

Diváci, kteří vidí tyto grafické prvky na svých televizorech – aktuálně ve vysílání ČT2 – se musí promptně připravit na digitální příjem. Ostatní budou analogové vysílání druhého programu ČT prozatím „chytat“ nadále, neboť využívají signál z jiných analogových vysílačů, které budou vypnuty později.

Karel Moulík, 12. 9. 2008