Dabingové pexeso

Slovníček pojmů

FEC

Forward Error Correction = dopředná korekce chyb

Jedna z metod protichybového zabezpečení přenosového kanálu. Úroveň toho zabezpečení je na straně vysílatele volitelná (v poměru 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 nebo 7/8), a proto je to zároveň jeden z nastavitelných parametrů OFDM demodulátoru digitálního přijímače. Namísto FEC se někdy používá označení Viterbi.

Signalizace vypnutí analogových vysílačů — Pozemní vysílání DVB-T — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Analogové i digitální pozemní vysílání využívá stejné kmitočtové pásmo. To je ovšem v České republice vyčerpáno a v naprosté většině lokalit nejsou dostupné ani přechodné kmitočty. Proto je při přechodu na digitální vysílání nutné postupně vypínat analogové vysílače. Česká televize v první fázi uvolňuje kanály dosud přidělené analogovému pozemnímu vysílání ČT2.

Česká televize zajišťuje, aby měli diváci zaručenou a snadno dostupnou informaci o brzkém vypnutí analogového vysílače, jehož signál přijímají. Ten lze v dostatečném předstihu snadno rozeznat podle známého speciálního symbolu (piktogramu v podobě čtyř čtverců v pravém spodním rohu obrazovky) a informační textové lišty.

Piktogram a textová lišta signalizující blížící se vypnutí analogového vysílače
Piktogram a textová lišta

Diváci, kteří vidí tyto grafické prvky na svých televizorech – aktuálně ve vysílání ČT2 – se musí promptně připravit na digitální příjem. Ostatní budou analogové vysílání druhého programu ČT prozatím „chytat“ nadále, neboť využívají signál z jiných analogových vysílačů, které budou vypnuty později.

Karel Moulík, 12. 9. 2008