Dabingové pexeso

Slovníček pojmů

Datový karusel

Přenosový systém, který cyklicky přenáší určité datové informace k uživateli, např. teletext, vybrané internetové stránky, apod.

DD

Dolby Digital

Systém vícekanálového digitálního zvuku vyvinutý firmou Dolby Laboratories, Inc. Používá kompresní metodu AC-3.

DTS

Digital Theatre Sound

Systém vícekanálového digitálního zvuku vyvinutý firmou Digital Theater Systems Ltd. Používá kompresní metodu Coherent Acoustic Coding.

DTT

Digital Terrestrial Television

Obecné označení pro pozemní digitální televizi, společné pro všechny tři ve světě používané standardy, tedy americký ATSC, japonský ISDB-T a „evropský“ DVB-T.

DTV

Digital Television

Obecné označení pro digitální televizi.

DVB

Digital Video Broadcasting

Expertní skupina mající asi 200 členů z 25 zemí světa. Skupina se zabývá řešením digitální televize v Evropě. Zahrnuje problematiku digitální satelitní televize (DVB-S), digitální kabelové televize (DVB-C) a digitální pozemní televize (DVB-T).

DVB-S

Digital Video Broadcasting Satellite

Standard DVB - digitálního televizního vysílání přes satelit.

DVB-S2

Nově navrhovaný standard pro vysílání obrazových dat pomocí satelitů

Od současného DVB-S, které je založeno na kompresi MPEG-2, se DVB-S2 liší využitím komprese H.264 MPEG-4, které je často spojeno s vysíláním v normě HDTV.

DVB-T

Digital Video Broadcasting Terrestrial

Evropský standard digitální pozemní televize, vytvořený sdružením DVB.

DVB-T2

Druhá generace přenosové soustavy DVB

V porovnání s DVB-T umožní šíření až 4 televizních programů v HD kvalitě v jednom kanálu.

Signalizace vypnutí analogových vysílačů — Pozemní vysílání DVB-T — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Analogové i digitální pozemní vysílání využívá stejné kmitočtové pásmo. To je ovšem v České republice vyčerpáno a v naprosté většině lokalit nejsou dostupné ani přechodné kmitočty. Proto je při přechodu na digitální vysílání nutné postupně vypínat analogové vysílače. Česká televize v první fázi uvolňuje kanály dosud přidělené analogovému pozemnímu vysílání ČT2.

Česká televize zajišťuje, aby měli diváci zaručenou a snadno dostupnou informaci o brzkém vypnutí analogového vysílače, jehož signál přijímají. Ten lze v dostatečném předstihu snadno rozeznat podle známého speciálního symbolu (piktogramu v podobě čtyř čtverců v pravém spodním rohu obrazovky) a informační textové lišty.

Piktogram a textová lišta signalizující blížící se vypnutí analogového vysílače
Piktogram a textová lišta

Diváci, kteří vidí tyto grafické prvky na svých televizorech – aktuálně ve vysílání ČT2 – se musí promptně připravit na digitální příjem. Ostatní budou analogové vysílání druhého programu ČT prozatím „chytat“ nadále, neboť využívají signál z jiných analogových vysílačů, které budou vypnuty později.

Karel Moulík, 12. 9. 2008