Dabingové pexeso

Slovníček pojmů

CA

Conditional Access = podmíněný přístup

Některé programy v multiplexu či celý multiplex mohou být kódovány a pro jejich příjem je třeba mít přijímač vybavený patřičným dekódovacím (CA) modulem a dekódovací čipovou kartou. CA modul může být buďto integrován přímo v přijímači, anebo externí v podobě tzv. PCMCIA karty, která se zasune do CI slotu.

CI

Common Interface = jednotné rozhraní

Jedná se o normou definované rozhraní pro DVB přijímače a zásuvné CA moduly.

CVBS

Color, Video, Blank and Sync

Způsob kódování barevného obrazu, kdy v jednom signálu přenášíme informace o barvě, jasu, zatemnění a synchronizaci (např. PAL).

Signalizace vypnutí analogových vysílačů — Pozemní vysílání DVB-T — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Analogové i digitální pozemní vysílání využívá stejné kmitočtové pásmo. To je ovšem v České republice vyčerpáno a v naprosté většině lokalit nejsou dostupné ani přechodné kmitočty. Proto je při přechodu na digitální vysílání nutné postupně vypínat analogové vysílače. Česká televize v první fázi uvolňuje kanály dosud přidělené analogovému pozemnímu vysílání ČT2.

Česká televize zajišťuje, aby měli diváci zaručenou a snadno dostupnou informaci o brzkém vypnutí analogového vysílače, jehož signál přijímají. Ten lze v dostatečném předstihu snadno rozeznat podle známého speciálního symbolu (piktogramu v podobě čtyř čtverců v pravém spodním rohu obrazovky) a informační textové lišty.

Piktogram a textová lišta signalizující blížící se vypnutí analogového vysílače
Piktogram a textová lišta

Diváci, kteří vidí tyto grafické prvky na svých televizorech – aktuálně ve vysílání ČT2 – se musí promptně připravit na digitální příjem. Ostatní budou analogové vysílání druhého programu ČT prozatím „chytat“ nadále, neboť využívají signál z jiných analogových vysílačů, které budou vypnuty později.

Karel Moulík, 12. 9. 2008