Dabingové pexeso

Slovníček pojmů

VPS

Video Programming System

Systém přenosu dat, který přenáší informace mající vztah k vysílanému programu, a který dokáže na dálku řídit domácí videorekordéry (systém podobný systému PDC). Vysílá se v 16. řádku televizního videosignálu.

Projekt Domažlice — Pozemní vysílání DVB-T — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Projekt Domažlice je dalším rozšířením řádného pozemního digitálního vysílání České televize. Vysílání zde bylo započato dne 1. 11. 2006 a přineslo divákům možnost příjmu programů ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4 SPORT.

Projekt Domažlice spolu s projektem Ústí nad Labem časově předcházejí celkový přechod zemského analogového vysílání na digitální, který bude probíhat podle Technického plánu přechodu. Hlavním úkolem těchto projektů je nahradit analogové vysílání na 12. kanálu (ČT2 – Domažlice, TV NOVA – Ústí nad Labem), které je již několik let rušeno vysíláním digitálního rozhlasu ze Spolkové republiky Německo a které již mělo být dávno vypnuto.

Pro přechod se počítá s několikaměsíčním souběžným analogovým a digitálním vysíláním. Ve 2. čtvrtletí 2007 bude vysílání všech analogově distribuovaných programů z vysílače Vraní vrch vypnuto.

Česká televize uspořádala ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi a.s. pro obyvatele Domažlic a okolí veřejnou diskusi o digitalizaci televizního vysílání.

Diskuse proběhla 6. prosince 2006 od 18 hodin v Městském kulturním středisku v Domažlicích. Za Českou televizi se jí zúčastnili ředitel techniky ČT Rudolf Pop, vedoucí Digitalizace ČT Pavel Hanuš a tiskový mluvčí ČT Martin Krafl. Za společnost České Radiokomunikace a.s. ředitel úseku vysílacích služeb Martin Roztočil a vedoucí útvaru vysílacích služeb Jan Hamáček.

Zde si můžete poslechnout záznam diskuze

Projekt Domažlice má povahu experimentu, který se ale v podstatě netýká zajištění vysílání ze základního vysílače Domažlice, neboť tyto vysílací technologie byly dostatečně ověřeny v předchozím období. Experiment zde má především za úkol ověřit řadu dalších aspektů přechodu na digitální vysílání:

Úplné vypnutí analogového vysílání v určité oblasti

Domažlicko je první oblastí, kde v České republice dojde k nahrazení analogového vysílání digitálním. Tuto oblast pokrývají následující analogové vysílače:

Program Název vysílače Stanoviště Vysílací kanál Vyzářený výkon
[kW] [dBW]
ČT1 Domažlice Vraní vrch 41 38 46
ČT2 Domažlice Vraní vrch 12 1,4 32
NOVA Domažlice Vraní vrch 24 96 50
PRIMA Domažlice-město Domažlice 57 0,03 15

Na základě dohody mezi Českou televizí a TV Nova byl stanoven termín vypnutí analogového vysílání z vysílače na Vraním vrchu na 31. srpna 2007.

Příjem programu PRIMA z vysílače malého výkonu umístěného přímo v Domažlicích zůstane zatím zachován dosavadním způsobem.

Dokrytí oblastí bez signálu

Obecně platí, že digitální signál se šíří lépe než analogový a digitální přijímač je citlivější než analogový. Z těchto důvodů je možné použít digitální příjem i v místech, kde dříve analogový příjem nebyl možný, a pro vysílání lze použít nižší vysílací výkon. Obecně ale též platí, že z technických a ekonomických důvodů nelze území České republiky pokrýt na 100 %. Proto je třeba očekávat, že i v oblasti pokrytí vysílače Domažlice budou místa, která nebudou pokryta.

Několikaměsíční souběžné analogové a digitální vysílání je tak určeno i k proměření pokrytí a zjištění zda, kde a jak místa bez signálu dokrýt digitálními opakovači a převaděči. Zde je si nutné uvědomit, že ne ve všech takových místech bude možné z ekonomických důvodů toto pozemní dokrytí zajistit. Z těchto důvodů umístila Česká televize všechny své programy do družicového vysílání, které pokrývá území České republiky na 100 %. Úkolem experimentu je též zjištění minimálního počtu diváků, který bude možné ještě pozemně dokrývat.

Porovnání rozsahu pokrytí zjištěného výpočtem a měřením v terénu

Souběžné analogové a digitální vysílání bude také sloužit k v vyhodnocení přesnosti výpočetních metod, kterými byl proveden předběžný odhad rozsahu pokrytého území. Na základě těchto měření bude možné zlepšit predikci pokrytí v jiných oblastech a určit místa, která jsou vhodná k dokrytí digitálními opakovači a převaděči.

Informační kampaň

Tento text je součástí informační kampaně České televize, která má divákům vysvětlit nutnost přechodu k digitálnímu vysílání a poskytnout informace jak přechod realizovat i na přijímací straně. Experiment Domažlice má ověřit její efektivnost a umožnit získat zkušenosti pro postup v dalších oblastech republiky.

Spolupráce s místními samosprávami

České televize si uvědomuje důležitost spolupráce s místními samosprávami. Pro těsnější komunikaci s nimi i s diváky byla zřízena i schránka elektronické pošty domazlice@ceskatelevize.cz. Je zde možné zasílat své dotazy a připomínky týkající se digitálního vysílání na Domažlicku.

Budeme rádi, když si místní samosprávy umístí na svých internetových stránkách odkazy na tuto stránku a případně i další informace týkající se místních podmínek příjmu. Například jaká přijímací anténa je pro dané místo vhodná a kterým směrem ji orientovat, které místní firmy se zabývají montáží antén a domovních televizních rozvodů a kteří místní obchodníci prodávají přístroje pro příjem digitální televize. Adresy internetových stránek měst a obcí je možné zjistit na stránce mesta.obce.cz.

Město Domažlice má již na svých internetových stránkách anketu
Co očekáváte od přechodu na digitální pozemní vysílání televize?

Ochota diváků přejít na digitální příjem

Experiment Domažlice je též testem ochoty diváků přejít na digitální příjem. Zájmem o tuto změnu bude jistě do značné míry ovlivněna rychlost a hladkost této změny, vždyť pro téměř 80 % diváků je pozemní příjem zdrojem televizního signálu.

Příjem zahraničních digitálních programů

Diváci na Domažlicku, kteří už přešli na digitální příjem, mohou naladit i digitální vysílání z Bavorska.

Další odkazy

Poslední aktualizace 29. 6. 2007, K. Moulík