Dabingové pexeso

Slovníček pojmů

AC-3

Audio Coding 3

Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.

ATRAC

Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.

Ohlašovna poruch příjmu — Pozemní vysílání DVB-T — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Nacházíte se v oblasti, která by podle mapy měla být pokryta DVB-T signálem, ale přesto máte potíže s jeho příjmem? Dejte nám o problému vědět, každým případem se budeme zabývat.

Lokalita
Typ antény

Typ přijímače

Česká televize registruje v posledních měsících řadu dotazů k digitálnímu vysílání. Značný zájem diváků o toto téma již reflektovaly pořady Žijeme digitalizací vysílané na ČT1 19. a 31. října 2008. Přechodu na digitální vysílání se nyní kontinuálně věnuje Čétéčko, průběžně i zpravodajství ČT a nejrůznější magazíny jako Sama doma nebo Barvy života. S otázkami se veřejnost obrací e-mailem, písemně i telefonicky na Divácké centrum ČT. Informace o digitalizaci pravidelně publikuje časopis ČT+, jsou k dispozici také v teletextu ČT1 (strana 650) a na stránkách internetového speciálu www.digict.cz.

Ohlašovna poruch digitálního vysílání slouží divákům, kteří se nacházejí v lokalitě, jež má být pokryta signálem digitální sítě 1 – multiplexu veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT – ale tento se jim nedaří kvalitně naladit ani po odborné revizi anténního systému, rozvodů i přijímačů a jejich zapojení.

Zásadní potíže s příjmem digitálního zemského vysílání ČT v regionech, kde má být signál bez problémů zachytitelný, jsou výjimečnou situací. V naprosté většině případů působí komplikace technické nedostatky při příjmu. Na vině bývá nevhodná nebo poškozená anténa, kanálové vložky, nevyhovující zesilovače a rozbočovače, svou roli hraje i kvalita anténního svodu (kabelů), rozvod signálu po bytě, propojení přijímačů atd. Česká televize dlouhodobě upozorňuje, že zejména většina systémů společných televizních antén (STA) je ve stavu, který neumožňuje bezproblémový příjem veškerého digitálního zemského vysílání (příjem jedné digitální sítě negarantuje připravenost daného anténního systému na příjem dalších digitálních sítí), a proto je nezbytná revize a následná úprava provedená odborníkem.

Pokud je divák přesvědčen, že jeho anténní systém, rozvody i přijímač jsou v pořádku, a přesto není možné multiplex veřejné služby uspokojivě přijímat tam, kde jeho signál orientační mapa pokrytí předpokládá, měl by informovat Českou televizi. Elektronický formulář lze vyplnit zde, případně telefonicky prostřednictvím horké linky digitalizace Diváckého centra ČT na čísle 261 13 74 74.

Česká televize bude přijatá upozornění prověřovat ve spolupráci s poskytovatelem vysílacích služeb digitální sítě 1, Českými Radiokomunikacemi, a o výsledcích bude informovat.