Kde jsem:

Složky, služby a formáty televizního vysílání

Složky, služby a formáty televizního vysílání
Dabingové pexeso

Slovníček pojmů

AC-3

Audio Coding 3

Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.

ATRAC

Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.

Časté dotazy - Složky, služby a formáty televizního vysílání ČT — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.
"Přejde Česká televize úplně na vysílání ve formátu 16:9?"
Vysílání ve formátu 16:9 zahájila Česká televize na jaře roku 2005 u těch pořadů, které jsou pro odbavení ve formátu 16:9 již připraveny. Podobně, jako je tomu u většiny zahraničních televizí, nejde o celodenní vysílání, ale jedná se o vybrané pořady, jejichž počet postupně roste.

Plnohodnotné vysílání ve formátu 16:9 (s plnou rozlišovací schopností) je dostupné divákům digitálního vysílání pozemního a družicového.
Pro diváky pozemního analogového vysílání jsou širokoúhlé pořady pro tento způsob distribuce automaticky konvertovány do tzv. formátu letterbox (obraz s černými pruhy nahoře a dole).

Počet pořadů ve formátu 16:9 závisí na postupné obměně technického zařízení a objemu finančních prostředků určených na přípravu takových pořadů do vysílání.

Nelze očekávat, že v budoucnu bude Česká televize ve formátu 16:9 vysílat všechny své pořady, neboť bude do vysílání jistě zařazovat i pořady z archivu nebo jiných zdrojů, které ve formátu 16:9 nebudou.

Karel Moulík, 24. 11. 2006