Kde jsem:

Statistiky vysílání

Data o vysílání

Údaje o vysílání z hlediska příslušných právních norem

2012 — Archiv — Data o vysílání — Sledovanost a spokojenost — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a spokojenost

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti a spokojenosti, analýzy, grafy a statistiky

Statistiky vysílání

Objem regionálně vysílaného zpravodajství a publicistiky ve vysílání České televize
Česká televize je povinna zajišťovat regionální vysílání zpravodajských a publicistických pořadů. Podle ust. § 12 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, činí časový rozsah regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů u Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava alespoň 25 minut denně.

Domácí a zahraniční pořady podle kontinentů ve vysílání České televize
Česká televize v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, vysílá díla domácí a zahraniční tvorby.

Objem evropské tvorby ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb. ve vysílání České televize
Z ust. § 42 zák.č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá pro Českou televizi povinnost tam, kde je to proveditelné, vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu. V souladu s ust. § 43 téhož zákona je Česká televize povinna tam, kde je to proveditelné, vyhradit pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci alespoň 10% celkového vysílacího času každého svého programu a v souladu s ust. § 44 odst. 1 je povinna tam, kde je to proveditelné, zajistit, aby v rámci vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci tvořilo vysílání děl, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let, aspoň 10 %. Do celk. vys. času programu, z něhož se určuje podíl vysílacího času vyhrazeného pro evropská díla, se nezapočítává čas určený vysílání zpravodajských pořadů, sportovních událostí, soutěží, teletextu, reklamy a teleshoppingu.

Pořady pro osoby se sluchovým postižením ve vysílání České televize
V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 32 odst. 2 zák. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, je povinna Česká televize opatřit pro osoby se sluchovým postižením alespoň 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky a alespoň 2 % vysílaných pořadů vyrobit v českém znakovém jazyce nebo simultánně tlumočit do českého znakového jazyka.

Pořady vhodné pro osoby se zrakovým postižením ve vysílání České televize
Podle ust. § 3 odst. 1 písm.k) zák. č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 32 odst. 2 zák. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, je povinna České televize zpřístupnit alespoň 10 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením.

Objem pořadů adresně určených dětem ve vysílání České televize
Podle ust. § 2 odst. 2 písm. c) zák. č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, patří mezi hlavní úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání mj. výroba a vysílání pořadů pro děti a mládež.