Kde jsem:

Statistiky vysílání

Data o vysílání

Údaje o vysílání z hlediska příslušných právních norem

2011 — Archiv — Data o vysílání — Sledovanost a spokojenost — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a spokojenost

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti a spokojenosti, analýzy, grafy a statistiky

Statistiky vysílání

Objem regionálně vysílaného zpravodajství a publicistiky ve vysílání České televize a Podíl studií na ploše (jen) celostátního vysílání České televize
Jednou ze zákonem daných povinností České televize je zajišťovat regionálně vysílané zpravodajství a aktuální publicistiku prostřednictvím televizních studií pro území jejich působnosti v rozsahu alespoň 25 minut denně. Regionální vysílání může probíhat z technických důvodů pouze na ČT1.

Objem evropské tvorby ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb. ve vysílání České televize
Na základě zákona č. 231 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ze dne 17. 5. 2001 je Česká televize jako provozovatel televizního vysílání povinna podle § 42: 1) „vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu“, 2) zajistit „alespoň 10% podíl děl evropských nezávislých výrobců na celkové vysílací ploše“, 3) odvysílat „alespoň 10% podíl nezávislých děl současných (tzn. takových, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let) v rámci vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci.“

Pořady pro osoby se sluchovým postižením ve vysílání České televize
Dalším úkolem televize veřejné služby je soustavná péče o zpřístupňování vysílaných pořadů sluchově postiženým. Údaje o tom, jak se České televizi daří splnit tuto podmínku v letošním roce, naleznete v tomto dokumentu.

Pořady pro osoby se zrakovým postižením ve vysílání České televize
Od roku 2011 je Česká televize jako provozovatel celoplošného televizního vysílání ze zákona povinna zpřístupnit alespoň 10 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením.

Objem pořadů adresně určených dětem ve vysílání České televize
Objem pořadů adresně určených dětem (viz tabulka) je menší než suma titulů, které z celkové nabídky obou programů České televize jsou pro dětského diváka vhodné. Jedná se například o celou řadu dokumentů či cestopisných snímků a také o většinu sportovních pořadů, které jsou vysílané z pohledu dětí v přijatelnou denní hodinu, i když nejsou vedené v naší statistice jako ryze dětské pořady.