Kde jsem:

Statistiky vysílání

Data o vysílání

Údaje o vysílání z hlediska příslušných právních norem

2007 — Archiv — Data o vysílání — Sledovanost a spokojenost — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a spokojenost

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti a spokojenosti, analýzy, grafy a statistiky

Statistiky vysílání

Objem vysílací plochy ČT v jednotlivých čtvrtletích roku 2007 (22 kB)
Také v roce 2007 Česká televize vysílala na obou celoplošných programech ČT1 a ČT2 nonstop 24 hodin denně a na ČT1 navíc rozpojovala část vysílání na regionálně šířené. Jaký objem to představovalo v jednotlivých čtvrtletích roku, je patrné z tabulky, kterou naleznete pod výše uvedeným odkazem.

Celková vysílací plocha ČT v letech 1992 až 2007 (25 kB)
Česká televize slouží veřejnosti od roku 1992. Údaje o tom, jak rostla vysílací plocha provozovaných celoplošných programů v jednotlivých letech její dosavadní existence, obsahuje tabulka.

Podíl jednotlivých studií na vysílací ploše celostátního a regionálního vysílání ČT (23 kB)
Zastoupení nejen Prahy, ale i studií v Brně a Ostravě ve vysílání České televize je jednoznačně nepřehlédnutelné – na obrazovce i ve statistice.

Poměr premiér a repríz ve vysílání ČT (22 kB)
S rozšířením vysílání na nonstop 24 hodin denně na obou programech České televize zákonitě v programové nabídce přibylo repríz do té míry, že převažují nad premiérami. Děje se tak všude na světě a jinak tomu není ani u nás.

Původ vysílaných pořadů podle jejich získání (33 kB)
Míra zastoupení pořadů vlastní produkce ve vysílání je jedním ze zásadních rozdílů mezi televizemi veřejné služby a komerčními stanicemi: veřejnoprávní televize vysílají více vlastních pořadů. Česká televize není v tomto směru žádnou výjimkou.

Zastoupení programových typů ve vysílání ČT (44 kB)
Nejobjemnější položku ve vysílání České televize představují pořady dramatické. V jakém pořadí následující další typy, prozradí následující dokument.

Zahraniční pořady ve vysílání ČT (53 kB)
Které země jsou mezi největšími původci zahraničních pořadů ve vysílání České televize? Nabízí víc pořadů evropské provenience než americké? Odpovědi na tyto i další otázky obsahuje dokument, který je ke stažení ve formátu pdf.

Objem evropské tvorby ve vysílání ČT (32 kB)
Česká televize je povinna na základě zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání podle § 42 „vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu“.

Objem regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů ČT (22 kB)
K poslání veřejné služby patří také regionálně vysílané zpravodajství a publicistika. Jak jejich rozsah ve vysílání České televize vypadá v jednotlivých čtvrtletích i v rámci celého roku, ukazují data, která lze stáhnout ve formátu pdf.

Počet pořadů vysílaných v úpravě pro sluchově postižené (24 kB)
Jiným úkolem televize veřejné služby je soustavná péče o zpřístupňování vysílaných pořadů sluchově postiženým. Údaje o tom, jak se Česká televize vyrovnává s touto charitativní činností v daném roce, naleznete v dokumentu nabídnutém ke stažení ve formátu pdf.

Objem pořadů adresně určených dětem ve vysílání ČT (21 kB)
Dříve, než si ve formátu pdf stáhnete nabízené údaje, je dobré si uvědomit, že objem pořadů adresně určených dětem bývá pochopitelně menší než suma titulů, které z celkové nabídky obou programů České televize jsou pro dětského diváka vhodné; jde například o celou řadu dokumentů či cestopisných snímků a také třeba o všechny sportovní pořady vysílané z pohledu dětí v přijatelnou denní hodinu, apod. Objem těchto pořadů vhodných pro děti jak přístupností obsahu, tak vysílací hodinou osciluje dlouhodobě kolem čtvrtiny celkové vysílací plochy.