Kde jsem:

Statistiky vysílání

Data o vysílání

Údaje o vysílání z hlediska příslušných právních norem

2003 — Archiv — Data o vysílání — Sledovanost a spokojenost — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a spokojenost

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti a spokojenosti, analýzy, grafy a statistiky

Statistiky vysílání

Objem vysílací plochy ČT v jednotlivých čtvrtletích roku 2003 (50 kB)
Také v roce 2003 Česká televize vysílá na každém z obou provozovaných programů 24 hodin denně. Jaký objem to představuje v jednotlivých čtvrtletích roku, je patrné z tabulky, která se vám objeví po kliknutí.

Celková vysílací plocha ČT v letech 1992 až 2003 (58 kB)
Česká televize slouží veřejnosti od roku 1992. Údaje o tom, jak rostla vysílací plocha v jednotlivých letech její dosavadní existence, obsahuje tabulka.

Podíl jednotlivých studií na celkové vysílací ploše (53 kB)
Zastoupení studií v Brně i Ostravě ve vysílání České televize je jednoznačně nepřehlédnutelné na obrazovce i ve statistice.

Poměr premiér a repríz ve vysílání ČT (52 kB)
S rozšířením vysílání na 24 hodin denně na obou programech České televize zákonitě v programové nabídce přibylo repríz do té míry, že převažují nad premiérami. Děje se tak všude na světě a jinak tomu není ani u nás.

Původ vysílaných pořadů podle způsobu jejich získání (67 kB)
Míra zastoupení pořadů vlastní produkce ve vysílání je jedním ze zásadních rozdílů mezi televizemi veřejné služby a komerčními stanice: veřejnoprávní televize vysílají více vlastních pořadů. Česká televize není v tomto směru žádnou výjimkou.

Zastoupení programových typů ve vysílání ČT (72 kB)
Nejobjemnější položku ve vysílání České televize představují pořady dramatické. V jakém pořadí následují další typy, prozradí dokument ke stažení ve formátu pdf.

Zahraniční pořady ve vysílání ČT (70 kB)
Které země jsou mezi největšími původci zahraničních pořadů vysílaných Českou televizí? Nabízí víc pořadů evropské provenience než americké? Tyto i další údaje obsahuje dokument ve formátu pdf.

Objem evropské tvorby ve vysílání ČT (62 kB)
Česká televize je povinna na základě zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání podle § 42 „vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu“. Jak si v tomto směru Česká televize vede, ukazuje materiál, který se objeví po kliknutí.

Objem regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů ČT (61 kB)
K poslání veřejné služby ČT patří také regionálně vysílané zpravodajství a publicistika. Jak jejich rozsah vypadá v jednotlivých čtvrtletí i v rámci celého roku, ukazují data, která lze stáhnout ve formátu pdf.

Počet pořadů vysílaných v úpravě pro sluchově postižené (75 kB)
Jiným úkolem televize veřejné služby je péče o zpřístupňování vysílaných pořadů sluchově postiženým. Jak se ČT s touto charitativní činností vyrovnává v jednotlivých čtvrtletích i během celého roku, naleznete v dokumentu nabídnutém ke stažení ve formátu pdf.

Objem pořadů adresně určených dětem ve vysílání ČT (56 kB)
Dříve, než si ve formátu pdf stáhnete nabídnuté údaje, je dobré si uvědomit, že objem pořadů adresně určených dětem bývá pochopitelně menší než suma titulů, které z celkové nabídky obou programů České televize veřejné služby jsou pro dětského diváka vhodné; jde např. o celou řadu přírodopisných dokumentů či cestopisných snímků a také třeba o všechny sportovní pořady vysílané z pohledu dětí v přijatelnou denní hodinu. Objem těchto pořadů vhodných pro děti jak přístupností obsahu, tak vysílací hodinou osciluje dlouhodobě kolem čtvrtiny celkové vysílací plochy.