Kde jsem:

Statistiky vysílání

Data o vysílání

Údaje o vysílání z hlediska příslušných právních norem

2002 — Archiv — Data o vysílání — Sledovanost a spokojenost — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a spokojenost

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti a spokojenosti, analýzy, grafy a statistiky

Statistiky vysílání

V roce 2002 roční úhrn vysílání České televize na obou provozovaných programech znovu překonává objem 17 500 hodin, což představuje programovou nabídku v rozsahu 48 hodin denně. Jak se situace v tomto směru vyvíjela v průběhu roku ukazuje tabulka:

Vysílací plocha ČT v jednotlivých čtvrtletích roku 2002 (pdf, 60 KB).

Česká televize slouží veřejnosti od roku 1992. Jak rostla vysílací plocha během jejích existence, obsahuje tabulka:

Celková vysílací plocha ČT v letech 1992-2002 (pdf, 70 KB).

Základní údaje o vysílání České televize se až na výjimky kompletují jednou ročně a vedle celkové vysílací plochy zahrnují:

Podíl jednotlivých studií na celkové vysílací ploše (63 KB)
Podíl studií v Brně a Ostravě ve vysílání České televize je zřetelné na obrazovce i ve statistice.

Poměr premiér a repríz ve vysílání ČT (62 KB)
S rozšířením vysílání na 24 hodin na obou programech České televize zákonitě v programové nabídce přibylo repríz do té míry, že převažují nad premiérami. Děje se tak všude na světě a jinak tomu není ani u nás. V případě České televize v posledních letech připadá v průměru na jednu hodinu reprízového vysílání cca 3 hodiny premiér.

Původ pořadů vysílaných ČT podle způsobu získání (77 KB)
Míra zastoupení pořadů vlastní produkce ve vysílání je jedním ze zásadních rozdílů mezi televizemi veřejnoprávními a komerčními: televize veřejné služby vysílají více vlastních pořadů. Česká televize není v tomto směru žádnou výjimkou.

Zastoupení programových typů ve vysílání ČT v roce 2002 (83 KB)
Jaké druhy pořadů představují ve vysílání České televize nejobjemnější položku - zpravodajské, publicistické, dokumentární, sportovní, zábavné, hudební, dramatické? Jsou to pořady dramatické. Chcete-li znát pořadí dalších programových typů, máte k dispozici dokument ke stažení ve formátu PDF.

Zahraniční pořady ve vysílání ČT (82 KB)
Které země jsou mezi největšími původci zahraničních pořadů vysílaných Českou televizí? Je v její nabídce víc pořadů evropské provenience než americké? Tyto i další údaje jsou v dokumentu připraveném ke stažení ve formátu PDF.

Objem evropské tvorby ve vysílání ČT (70 KB)
Česká televize je povinna na základě zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání podle § 42 "vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu". Jak si Česká televize v roce 2002 v tomto směru vedla, ukazuje materiál, který se objeví po kliknutí.

Objem regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů ČT (70 KB)
K poslání veřejné služby České televize patří také regionálně vysílané zpravodajství a publicistika. Příslušné údaje naleznete v dokumentu, který nabízíme ke stažení ve formátu PDF.

Počet pořadů vysílaných v úpravě pro sluchově postižené (76 KB)
Dalším úkolem televize veřejné služby je cílevědomá péče o zpřístupňování televizních pořadů sluchově postiženým. Jak se s touto charitativní povinností Česká televize vyrovnává, ukazují data, které si lze stáhnout ve formátu PDF.

Objem pořadů adresně určených dětem ve vysílání ČT (68 KB)
Dříve, než si ve formátu PDF stáhnete uvedené údaje, je dobré si uvědomit, že objem pořadů adresně určených dětem bývá pochopitelně menší než suma titulů, které jsou z celkové programové nabídky obou programů České televize pro dětského diváka vhodné; jde např. o celou řadu přírodopisných dokumentů, cestopisných snímků a také třeba o všechny sportovní pořady vysílané z pohledu dětí v přijatelnou denní hodinu. Objem těchto pořadů vhodných pro děti jak přístupností obsahu, tak vysílací hodinou osciluje dlouhodobě kolem čtvrtiny celkové vysílací plochy.