Kde jsem:

Statistiky vysílání

Data o vysílání

Údaje o vysílání z hlediska příslušných právních norem

2001 — Archiv — Data o vysílání — Sledovanost a spokojenost — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a spokojenost

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti a spokojenosti, analýzy, grafy a statistiky

Statistiky vysílání

Čtvrtletní rozsah vysílání (20 kB)

V roce 2001 roční úhrn vysílání České televize na obou provozovaných programech opět překonává hranici 17 500 hodin, což představuje programovou nabídku v objemu 48 hodin denně. Jak se situace v tomto směru vyvíjela v jednotlivých čtvrtletích, ukazuje nabízená tabulka.

Vysílací plocha (13 kB) České televize v jednotlivých čtvrtletích

Roční vývoj rozsahu vysílací plochy (25 kB)

Česká televize slouží veřejnosti již jedenáctým rokem. Jak se vyvíjel rozsah vysílací plochy v prvním desetiletí její existence, tedy v letech 1992 (kdy Česká televize vznikla) až 2001, ukazuje tabulka, která se vám objeví na kliknutí.

Základní údaje o vysílání České televize se až na výjimky kompletují jednou ročně a vedle celkové vysílací plochy zahrnují:

Podíl jednotlivých studií na celkové vysílací ploše (18 kB)
Podíl studií v Brně a Ostravě ve vysílání České televize nelze přehlédnout ani na obrazovce ani ve statistice.

Poměr premiér a repríz (20 kB)
S rozšířením vysílání na 24 hodin na obou programech České televize zákonitě v programové nabídce přibylo repríz do té míry, že převažují nad premiérami. Děje se tak všude ve světě a jinak tomu není ani u nás. V případě České televize v posledních letech připadá v průměru na jednu hodinu reprízového vysílání cca 3 hodiny premiér.

Poměr vlastních a převzatých pořadů (22 kB)
Míra zastoupení pořadů vlastní produkce ve vysílání je jedním ze zásadních rozdílů mezi televizemi veřejnoprávními a komerčními: televize veřejné služby vysílají více vlastních pořadů. Česká televize není v tomto směru žádnou výjimkou.

Zastoupení jednotlivých programových typů ve vysílání (45 kB)
Které druhy pořadů představují ve vysílání České televize nejobjemnější položku - zpravodajské publicistické, dokumentární, sportovní zábavné, hudební, dramatické …? Nehádejte! Prozradíme, že to jsou pořady dramatické. Chcete-li znát pořadí dalších programových typů, máte k dispozici dokument ke stažení ve formátu PDF.

Podíl zahraničních pořadů (33 kB)
Které země jsou mezi největšími původci zahraničních pořadů vysílaných Českou televizí? Je v její nabídce víc evropských pořadů než amerických? Tyto i další detaily jsou v dokumentu připraveném ke stažení ve formátu PDF.

Objem evropské tvorby ve vysílání ČT v roce 2001 (19 kB)
Objem evrtopské tvorby ve vysílání České televize v roce 2001. Česká televize je povinna na základě zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání podle § 42 "vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu". Jak si Česká televize v tomto směru vedla, ukazuje materiál, který se objeví po kliknutí

Počet pořadů vysílaných pro sluchově postižené (13 kB)
Jedním z úkolů televize veřejné služby je cílevědomá péče o zpřístupňování televizních pořadů sluchově postiženým. Jak se s tímto charitativním úkolem vyrovnává Česká televize, vypovídají data v tabulce, kterou nabízíme ke stažení ve formátu PDF.

Objem regionálně vysílaného zpravodajství a publicistiky (19 kB)
Poslání veřejné služby Česká televize naplňuje také regionálně vysílaným zpravodajstvím a publicistikou. Více naleznete v dokumentu, který je ke stažení ve formátu PDF