Kde jsem:

Statistiky vysílání

Data o vysílání

Údaje o vysílání z hlediska příslušných právních norem

2000 — Archiv — Data o vysílání — Sledovanost a spokojenost — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a spokojenost

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti a spokojenosti, analýzy, grafy a statistiky

Statistiky vysílání

Během roku 2000 se čtvrtletní rozsah vysílání (15 KB) obou programů České televize dostává v prvních dvou čtvrtletích na 4368 hodin a v posledních dvou čtvrtletích na 4416 hodin. Roční úhrn tak poprvé překonává hranici 17 500 hodin, což v celoročním průměru znamená programovou nabídku v objemu 48 hodin denně.

Roční vývoj rozsahu vysílací plochy od roku 1992, kdy Česká televize vznikla, do roku 2000

Základní údaje o vysílání České televize se až na výjimky kompletují jednou ročně a vedle celkové vysílací plochy zahrnují:

Podíl jednotlivých studií na celkové vysílací ploše (14 kB)
Podíl studií v Brně a Ostravě ve vysílání České televize nelze přehlédnout na obrazovce, ani ve statistice.

Poměr premiér a repríz (17 kB)
S rozšířením vysílání na 24 hodin denně na obou programech České televize zákonitě v programové nabídce přibylo repríz do té míry, že převažují nad premiérami. Děje se tak všude ve světě a jinak tomu není ani u nás. V případě České televize v roce 2000 na jednu hodinu reprízového vysílání připadalo 0,75 hodiny premiér.

Zastoupení jednotlivých programových typů ve vysílání (36 kB)
Které druhy pořadů představují ve vysílání České televize nejobjemnější položku - informativní, zpravodajské, publicistické, dokumentární, sportovní, vzdělávací, osvětové, zábavné, hudebně zábavné, hudební, dramatické, literární, náboženské, reklamní? Nehádejte! Prozradíme, že to jsou pořady dramatické. Chcete-li znát pořadí dalších programových typů, je zde dokument ke stažení ve formátu PDF.

Poměr vlastních a převzatých pořadů (19 kB)
Míra zastoupení pořadů vlastní produkce ve vysílání je jedním ze zásadních rozdílů mezi televizemi veřejnoprávními a komerčními: veřejnoprávní televize vysílají více vlastních pořadů. Jak si v tomto směru vede Česká televize, obsahuje dokument, který vám nabízíme ke stažení ve formátu PDF.

Podíl zahraničních pořadů (32 kB)
Které země jsou mezi největšími původci zahraničních pořadů vysílaných Českou televizí? Je v její nabídce víc evropských titulů než amerických? Tyto i další detaily jsou v dokumentu připraveném ke stažení ve formátu PDF.

Počet pořadů vysílaných pro sluchově postižené (12 kB)
Jedním z úkolů veřejnoprávní televize je cílevědomá péče o zpřístupňování televizních pořadů sluchově postiženým viditelnými či skrytými titulky, teletextem, apod. Jak se s tímto charitativním úkolem vyrovnává Česká televize, vypovídají tabulky, které nabízíme ke stažení ve formátu PDF.