Kde jsem:

Statistiky vysílání

Data o vysílání

Údaje o vysílání z hlediska příslušných právních norem

1999 — Archiv — Data o vysílání — Sledovanost a spokojenost — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a spokojenost

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti a spokojenosti, analýzy, grafy a statistiky

Statistiky vysílání

V průběhu roku 1999 se čtvrtletní rozsah vysílání (18 kB) obou programů České televize dostává postupně nad 4300 a 4400 hodin a jeho roční úhrn poprvé překonává hranici 17 tisíc hodin (což v denním průměru znamená programovou nabídku v objemu téměř 48 hodin).

Vývoj rozsahu vysílací plochy od roku 1992 do roku 1999 (18 kB)

Základní údaje o vysílání České televize se až na výjimky kompletují jednou ročně a vedle celkové vysílací plochy zahrnují:

Podíl jednotlivých studií na celkové vysílací ploše (17 kB)
Podíl studií v Brně a Ostravě ve vysílání České televize nelze přehlédnout - na obrazovce, ani ve statistice.

Poměr premiér a repríz (17 kB)
S rozšiřováním vysílání na 24 hodin denně na obou programech České televize zákonitě v programové nabídce přibývá repríz do té míry, že začínají převažovat nad premiérami. Děje se tak všude ve světě a jinak tomu není ani u nás. V případě České televize v roce 1999 na jednu hodinu reprízového vysílání připadalo 0,7 hodiny premiér.

Zastoupení jednotlivých programových typů ve vysílání (28 kB)
Které druhy pořadů představují ve vysílání České televize nejobjemnější položku - informativní, zpravodajské, publicistické, dokumentární, sportovní, vzdělávací, osvětové, zábavné, hudebně zábavné, hudební, dramatické, literární, náboženské, reklamní? Nehádejte! Prozradíme, že to jsou pořady dramatické. Chcete-li znát pořadí dalších programových typů, je zde dokument ke stažení ve formátu PDF.

Poměr vlastních a převzatých pořadů (18 kB)
Míra zastoupení pořadů vlastní produkce ve vysílání je jedním ze zásadních rozdílů mezi televizemi veřejnoprávními a komerčními: veřejnoprávní televize vysílají více vlastních pořadů. Jak si v tomto směru vede Česká televize, obsahuje dokument, který vám nabízíme ke stažení ve formátu PDF.

Podíl zahraničních pořadů (27 kB)
Které země jsou mezi největšími původci zahraničních pořadů vysílaných Českou televizí? Je v její nabídce víc evropských titulů než amerických? Tyto i další detaily jsou v dokumentu připraveném ke stažení ve formátu PDF.

Počet pořadů vysílaných pro sluchově postižené (17 kB)
Jedním z úkolů veřejnoprávní televize je cílevědomá péče o zpřístupňování televizních pořadů sluchově postiženým viditelnými či skrytými titulky, teletextem, apod. Jak se s tímto charitativním úkolem vyrovnává Česká televize, vypovídají tabulky, které nabízíme ke stažení ve formátu PDF.