Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

12. 9. 2017

Informace poskytnutá dne 23.8.2017

Česká televize se ve svém vysílání nedopouští žádné cenzury. Česká televize je nezávislým veřejnoprávním provozovatelem televizního vysílání, zřízeným zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi. Podle ustanovení § 2 tohoto zákona poskytuje Česká televize službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu, přičemž mezi její hlavní úkoly patří poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.

Tomuto poslání České televize odpovídá také znění Kodexu České televize (veřejně dostupný pod internetovým odkazem http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf), podle kterého si mimo jiné Česká televize zakládá na otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti a v rámci své redakční nezávislosti sestavuje programy, které umožňují svobodné šíření, výměnu, případně konfrontaci informací, názorů a postojů.