Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

12. 9. 2017

Informace poskytnutá dne 17. 8. 2017

Nová řada pořadu je nyní ve fázi výroby projektu. Výběr účinkujících probíhal v rámci dramaturgie odpovědné tvůrčí producentské skupiny a byl následně schválen vedoucí programu a vývoje Televizního studia Brno, ředitelem vývoje pořadů a programových formátů České televize a ředitelem programu České televize. Jedním z vybraných účinkujících v tomto pořadu je také pan…, který má s Českou televizí uzavřenou standardní smlouvu, jejíž součástí je také ochrana obchodního tajemství a s ní související mlčenlivost smluvních stran a ujednání pro případ porušení této smlouvy (smluvní pokuta).

Předmětný pořad je financován koprodukčním vkladem partnera České televize a z rozpočtu České televize, mezi jehož zdroje patří podle ustanovení § 10 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi (dále jen zákon č. 483/19991 Sb.“), zejména televizní poplatky a příjem z vlastní podnikatelské činnosti České televize. Náklady pořadu tak nelze vyčíslit pouze ve vztahu k televizním poplatkům.