Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

8. 9. 2017

Česká televize vydává Pravidla předvolebního a volebního vysílání

Stejně jako v předchozích letech vydává Česká televize nad rámec norem, kterými se řídí, v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Pravidla předvolebního a volebního vysílání. Ta, společně s procedurálními a technickými podmínkami pro spoty, nabývají účinnosti 8. září. K dispozici jsou na webových stránkách ČT.

Hlavním bodem předvolebního vysílání České televize se v období od 15. září do 16. října stane série čtrnácti devadesátiminutových debat s kandidáty politických stran, které se nominovaly na základě průzkumů jejich celostátního volebního potenciálu. Diskuse, jež se zaměří na témata a problémy rezonující dnešní společností, budou na programu ČT24 vysílány vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 20:00 hodin. Prostor dostanou i představitelé stran, které se nedostaly do večerních debat ČT24, a to v pořadu Politické spektrum. Pořad Události, komentáře navíc nabídne každý všední den rozhovory s lídry všech kandidujících subjektů. Maraton předvolebního vysílání završí v předvečer voleb, ve čtvrtek 19. října, dvouhodinová Superdebata předsedů stran či celostátních lídrů z Kongresového centra v Praze. O výsledcích voleb bude Česká televize tradičně informovat v obsáhlém Volebním studiu, a to v sobotu 21. října. Studio začne v 13:30, tedy půl hodiny před uzavřením volebních místností a skončí po konečném sečtení všech nebo naprosté většiny hlasů. Plné znění Pravidel naleznete zde.

Česká televize navíc vydává Procedurální a technické podmínky pro využití zákonem vyhrazeného bezplatně poskytnutého vysílacího času pro kandidující politické strany, politická hnutí a koalice do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 ve vysílání České televize. Pravidla s podrobnými technickými specifikacemi pro výrobu spotů včetně předání spotů České televizi jsou k dispozici zde.

Volební spoty bude Česká televize na základě zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky vysílat na programu ČT1 a na programu ČT2 v období od 4. října 2017 do 18. října 2017. Pořady kandidujících subjektů budou nasazovány do vysílání v jednotlivých dnech v blocích v pořadí, které bude určeno losováním 27. září. Česká televize bude přijímat nosiče s pořady protokolárně a osobně v přízemí budovy České televize od 19. září 2017 do 22. září 2017, vždy mezi 9:00 a 12:00.

Karolína Blinková, tisková mluvčí České televize