Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky

1. 9. 2016

Od největší bronzové sochy na světě po české revivalové kapely. ČT art se na podzim zaměří na českou kulturu

Dvě třetiny programu ČT art tvořily v posledních třech letech původní pořady České televize. Stanice s nejvyšší diváckou spokojeností bude v reflexi české kultury pokračovat i v následující podzimní sezoně, kdy nabídne portréty výrazných osobností domácí umělecké scény i studie takových fenoménů, jako jsou revivalové kapely, český pop, amatérský film nebo Studio Ypsilon.

„Před vznikem ČT art měla kultura ve vysílání České televize omezený prostor. V posledních třech letech se proto snažíme intenzivně zaměřovat na domácí umělecké dění a zaplňovat postupně bílá místa na mapě české kultury. Původní tvorba tedy programu ČT art zcela dominuje, čtvrtinu vysílání tvoří premiéry. Vedle portrétů výrazných osobností, začínajících i renomovaných tvůrců, tak bude jedním ze zásadních projektů, které se na ČT art v nové sezoně objeví, i Rok regionálních divadel, série vybraných divadelních představení, jež v poslední době vznikala na regionálních scénách v celé České republice,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Unikátní projekt Rok regionálních divadel nabídne po třináct večerů výjimečná představení, která vznikala na mimopražských scénách, a doplní je dokumentárními portréty jednotlivých divadel. „Projekt se vyvíjel téměř tři roky. Vybírali jsme to nejzajímavější ze současné divadelní produkce, inscenace, které širokou i odbornou veřejnost zaujaly ať už neotřelou režií, konceptem, silnými hereckými výkony, nebo takové, které v daném regionu rezonují svým tématem. Hledali jsme inscenace reprezentativní a zajímavé. Vlajkové lodi regionálních divadel…,“ popisuje cyklus jeho dramaturgyně Nora Obrtelová. V projektu se tak objeví například Romeo a Julie v podání jihlavského souboru, slavná adaptace románu Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch brněnského HaDivadla nebo drama Vojcek v nastudování režisérského tandemu SKUTR a plzeňského Divadla J. K. Tyla.

Nové pořady podzimní sezony na ČT art budou reflektovat i další fenomény současné kultury. Druhá řada série dokumentů Můj pokus o mistrovský opus se v režii Alice Nellis, Olgy Špátové, Eriky Hníkové a dalších zaměří na špičkové české hudebníky a jejich zápasy s partiturou. Mezi portrétovanými se tak objeví například kontratenorista Jan Mikušek, klavírista Ivo Kahánek nebo harfistka Jana Boušková. „Vedle klasické hudby se ale Art zaměří i na tu populární, a to z několika úhlů. Česká republika má například na počet obyvatel zřejmě největší počet revivalových kapel, navíc, velmi unikátně, i revivaly ještě naplno fungujících kapel či interpretů. Doposud je však nikdo nezmapoval, až nyní režisér Šimon Šafránek v dokumentu Země revivalů,“ říká výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl a dodává: „Naší hudební scéně se věnují i čtyři díly PopStory, které shrnou historii české a československé popmusic od padesátých let do současnosti. Nikoli však encyklopedicky, ale neotřelým pohledem na děje, osobnosti a události této kulturní oblasti tak, jak je vnímali řadoví posluchači.“ Hudbě věnované pořady na ČT art doplní desetidílný cyklus Olympic – procházka historií, který připomene známé i pozapomenuté skladby jedné z nejvýraznějších českých skupin, nebo dvojdílný koncert k jubilejnímu výročí festivalu Porta 50 či trojdílný dokument o historii Zlaté lýry.

Dokumentární film režisérky Jany Chytilové Cesty Josefa Pleskota se na Artu stane prvním v zamýšlené řadě dokumentů o současné špičce české architektury. Autorka se s architektem vydává na místa, která ovlivnila jeho život a tvorbu. Dalším portrétem se stane Odvaha, sběrný dokument o realizaci jedné z největších bronzových soch na světě, alegorie Odvahy Jaroslava Róny, jež byla odhalena v centru Brna v říjnu loňského roku. V dalším dokumentu, který se objeví na ČT art, se Zuzana Zemanová pokusí přiblížit divákům tvorbu a osobnost svého otce, Bořivoje Zemana.

Historii filmu se bude věnovat i dokumentární série Arzenál, která v osmi dílech představí originální tvorbu, často špičkových, amatérských filmařů. Poskytne divákům návod na to, jak si vyrobit vývojku, nebo pohled na proces, kdy Jiří Menzel s Jaromírem Šofrem restaurovali oscarové Ostře sledované vlaky.

V devíti dílech se ke kultům české umělecké scény vrací i Legenda Studio Ypsilon, v níž režisér Aleš Kisil zachycuje historii scény, včetně zásadních impulzů a inovací, které přinesla českému divadlu.

Na podzim se na Artu objeví i novinky ze zahraniční tvorby. Oceňované filmy věnované například Freudovi, Jungovi nebo Valentinovi. Novými řadami budou pokračovat Šílenci z Manhattanu. Poprvé se na obrazovkách České televize objeví i největší dánský televizní projekt v historii, seriál 1864. K výrazným premiérám zahraniční produkce se řadí i dvojdílný portrét George Harrisona v režii filmového klasika Martina Scorseseho či čtyřdílný cyklus o Waltu Disneyovi, nejrozsáhlejší dokumentární projekt, který kdy o králi kresleného filmu vznikl.

Samostatnou kapitolu v programu ČT art pak tvoří vybrané snímky, které uspěly na festivalech v Berlíně, Benátkách a Cannes a byly zařazeny i do dřívějších ročníků tuzemské přehlídky Be2Can. Ta probíhá i letos od 6. do 12. října. Na ČT art se tak na podzim objeví snímky jako Následky lásky, Podzimní tance, Tohle není Kalifornie a Pozice dítěte.

ČT art v číslech

· Kulturní kanál České televize začal vysílat 31. 8. 2013.

· Za tři roky bylo odvysíláno celkem 10 950 hodin, z nichž 68 % tvořila vlastní výroba, téměř čtvrtina vysílání patřila premiérám.

· Průměrný podíl Artu na sledovanosti se ve vysílacím čase od 20:00 do 6:00 hodin pohybuje na hodnotě 0,92 %.

· Pořady ČT art nejvíce sledují vysokoškolsky vzdělaní diváci, lidé ve věkové skupině starší 45 let a nepatrně více ženy divačky.

· Kvalitativní parametry ČT art (spokojenost, originalita a zaujetí) převyšují průměr všech televizních stanic na českém trhu, koeficient spokojenosti diváků s nabídkou ČT art dosahuje hodnoty 8,4.

Alžběta Plívová, tisková mluvčí České televize

Přílohy

Země revivalů (1396 kB)

Odvaha (1204 kB)