Podávání námětů a projektů

Labyrint II

Tvůrčí producentské skupiny — Podávání námětů a projektů — Vše o ČT — Česká televize

TPS náboženské tvorby
Kreativní producent: Patrick Diviš

TPS dětské tvorby
Kreativní producent: Barbara Johnsonová

TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky
Kreativní producent: Petr Kubica

TPS solitérní dramatické tvorby
Kreativní producent: Jan Lekeš

TPS dokumentu a nových formátů v TS Brno
Kreativní producent: Dušan Mulíček

TPS zábavné tvorby a lifestylu
Kreativní producent: Petr Mühl

TPS vzdělávací tvorby a nových formátů
Kreativní producent: Alena Müllerová

TPS multižánrové tvorby v TS Ostrava
Kreativní producent: Kateřina Ondřejková

TPS publicistiky a dokumentární tvorby v TS Ostrava
Kreativní producent: Lenka Poláková

TPS hrané a zábavné tvorby
Kreativní producent: Michal Reitler

TPS hudební tvorby
Kreativní producent: Vítězslav Sýkora

TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky
Kreativní producent: Martina Šantavá

TPS divadelní tvorby
Kreativní producent: Ondřej Šrámek

TPS seriálů a cyklické dramatiky
Kreativní producent: Jan Štern

TPS seriálů a cyklické dramatiky
Kreativní producent: Josef Viewegh

TPS multižánrové tvorby v TS Brno
Kreativní producent: Lukáš Franta

TPS ředitelství zpravodajství
Kreativní producent: Andrea Majstorovičová

Štěpánka Sunková
Kreativní producent: Štěpánka Sunková