Vysílání

Vysílání

Jak naladit ČT :D a ČT art, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD

Jak postupovat, když nemůžete naladit ČT :D a ČT art, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD v pozemním vysílání

Jak naladit ČT :D a ČT art, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD — Vše o ČT — Česká televize

Vše o ČT

Česká televize

 • zřízena ke dni 1. ledna 1992
 • statutární orgán: generální ředitel jmenovaný Radou České televize na šestileté období
 • Kontrolní orgán: Rada České televize
 • Organizační části ČT v Praze, TS Brno a Ostrava

další základní informace o ČT

Jak postupovat, když nemůžete naladit ČT :D a ČT art, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD v pozemním vysílání

Vzhledem k tomu, že se připravuje přechod na pozemní vysílání v normě DVB-T2, nebude moci Česká televize po 31.12.2017 pro vysílání programů v síti 1a nadále využívat některé dosavadní vysílací kanály. Proto bylo rozhodnuto přeladit příslušné vysílače na nové kmitočty co nejdříve, jak jen to technické podmínky dovolí.

Přeladěno bude jen na těchto šest vysílačů:

vysílač

původní kanál

nový kanál

datum přeladění

České Budějovice-Kleť

32

42

14.12.2017

Domažlice Čerchov

32

45

14.12.2017

Jablonec n. Nisou Černá Studnice

29

21

16.12.2017

Jáchymov Klínovec

50

38

15.12.2017

Jihlava Jeníkov

50

47

15.12.2017

Klatovy Doubrava

23

30

14.12.2017

K přeladění dojde vždy v noci (od 1 do 7 hodiny ranní) během výluky v délce asi 30 minut.

Dále proběhnou ještě dílčí technické úpravy, již bez přeladění. Opět v nočních hodinách:

vysílač

vysílací kanál

datum

Domažlice Čerchov

45

18.12.2017

Jáchymov Klínovec

38

17.12.2017

Jihlava Jeníkov

47

17.12.2017

Klatovy Doubrava

30

18.12.2017

Ústí nad Labem

21

17.12.2017

Pro naladění nových vysílacích kanálů je třeba na přijímači spustit buď automatické ladění, nebo příslušný kanál naladit ručně. Směrovaní antény, ani její polohu není třeba upravovat, protože se nemění stanoviště vysílače ani polarizace antény.

V domech, kde se šíří signál pomocí společných televizní antén, bude třeba v některých případech tento rozvod upravit. V této situaci je třeba se obrátit na správce domu.

Česká televize vysílá programy ČT :D a ČT art od 31. 8. 2013. Oba kanály najdete na jediném vysílacím okruhu. ČT :D zde běží vždy od šesti hodin ráno a ČT art pak od osmé večer.

Abyste mohli oba nové kanály sledovat, je potřeba na vašem televizním přijímači naladit pozici označenou jako CT:D/CT art.

Pokud máte s naladěním potíže, přečtěte si následující návod, který Vás provede jednotlivými kroky. Nebo zavolejte našim operátorům na Divácké centrum, kteří vám ochotně pomohou, a to každý den od 7:30 do 20 hodin na telefonním čísle 2 6113 6113.

Jak nové kanály naladit

Užitečné informace

Co dělat, pokud nemůžete nové kanály naladit a televizní programy přijímáte v pozemním vysílání (tedy přes anténu)

Pozemní vysílání nových kanálů je šířeno v jiném multiplexu, než ve kterém přijímáte ostatní programy České televize. Jde o Multiplex 1a, jehož vysílače pokrývají přibližně 80 procent obyvatel České republiky.

Na většině přístrojů (s tunerem DVB-T) proběhne doladění nových kanálů automaticky, tedy bez vašeho zásahu. Pak stačí, pokud to váš přístroj umožnuje, abyste si tuto stanici přesunuli mezi oblíbené programy na lepší pozici. Nový program se totiž automaticky objeví až na konci všech dosud přiladěných stanic. Přesvědčte se tedy nejdříve, zda ČT :D a ČT art mezi vašimi programy už skutečně naladěny nejsou. Pokud tyto kanály v nabídce vašich programů nejsou, potom postupujte podle následujícího návodu:

Nejprve zjistěte, zda k vám dosahuje signál vysílání

 1. Otevřete si mapu pokrytí. Vydejte se na internetové stránky Českého telekomunikačního úřadu: dtv.ctu.cz. Na těchto stránkách zjistíte, jestli Multiplex 1a, na kterém jsou nové kanály dostupné, pokrývá vaši adresu.
 2. Zadejte svoji adresu. Vyplňte webový formulář v levé sekci stránky. V kolonce „Služby“ klikněte na „Digitální", u rozsahu vysílání na „Regionální“ a u názvu sítě na „Regionální síť 7“ nebo, hledáte-li v oblasti Jeseníků, na „Regionální síť 10". Zároveň do kolonky „Vyhledávání adresy“, která se nachází pod mapkou, zadejte adresu (ulici a město), o kterou se zajímáte, a stiskněte enter. Podle intenzity modrého zabarvení mapky zjistíte, jak silný je na dané adrese nyní signál.
 3. Najděte nejbližší vysílač. Pokud je na adrese, kterou jste zadali, mapka zabarvena modře, hledejte nejbližší vysílač. Ten je na mapce symbolizován červenou tečkou. Mapku můžete oddalovat i přibližovat navigací v pravém horním rohu obrázku na svislé ose „+“ a „-“.
 4. Opište si údaje z vysílače, který jste nalezli. Najeďte kurzorem na vysílač, který se nachází nejblíže zadané adresy. Zobrazí se vám jeho vlastnosti. Opište si pak číslo kanálu daného vysílače (číslo v řádku Kanál/pol.:), a to bez lomítka a písmenného označení. Toto číslo se pak může hodit při manuálním ladění televizoru.
  Např. u vysílače Jáchymov - Klínovec jde o údaj „38“ z řádku „Kanál/pol.: 38/H“.

Máte-li signál, zkuste naladit svůj přijímač

Pokud jste z mapky zjistili, že na zadané adrese máte signál, a přesto se vám nový program nenaladil automaticky, je nutné ladění televizoru zadat.

Uvádíme zde typické ladění přijímače, označení funkcí u některých typů televizorů mohou být ale odlišná:

 • Vstupte v nabídce vašeho televizoru do MENU
 • Vyhledejte sekci NASTAVENÍ/SETTING
 • Zvolte funkci LADĚNÍ/TUNE
 • Doporučujeme pak vybrat možnost MANUÁLNÍ LADĚNÍ/MANUAL. To po vás bude vyžadovat zadání čísla kanálu v místě příjmu. Je to to číslo, které jste si opsali z mapky na stránkách ČTÚ.
 • Můžete ale zvolit i variantu AUTOMATICKÉ LADĚNÍ/AUTOMATIC. Zde sice nemusíte žádný údaj zadávat, ale dojde k proladění všech dostupných kanálů v místě příjmu. Jde tedy o způsob pomalejší, kdy se vám navíc mohou naladit i kanály, o které nemáte zájem.

Ladění televizoru nepomohlo. Jak postupovat?

Pokud jste v mapce zjistili, že máte signál, ale ani po ladění televizoru kanály nechytáte, máte více možností, jak postupovat dál.

 1. Přetočení antény. Nové kanály jsou šířeny i z jiných vysílačů, než ze kterých někteří diváci přijímají televizní programy nyní. K jejich naladění tak může pomoci přetočení antény. Pro tento krok ale doporučujeme přizvat odborníka. V některých případech by totiž mohlo pootočením antény dojít ke ztrátě signálu z jiných, do té doby přijímaných multiplexů. V bytových domech a tam, kde je anténa více domácnostem společná, je pak nutné pootočit touto sdílenou anténou.
 2. Další anténa, rozbočovač. V některých místech, kde jsou vysílače ve výrazně odlišných lokalitách, pomůže pořízení nové antény a takzvaného slučovače televizního signálu. Pokud se rozhodnete instalovat tato zařízení samostatně, je možné se v případě potíží obrátit i na infolinku provozovatele vysílání regionálních sítí na čísle 595 694 660.

Na Vaší adrese není signál Multiplexu 1a. Co dělat?

Multiplexu 1a je v pozemním vysílání nyní dostupný čtyřem z pěti českých domácností. Velice nás mrzí, že je touto cestou prozatím nemůžeme poskytnout stu procentu obyvatel. Pokud patříte k té pětině domácností, které všechny kanály ČT v pozemním vysílání nyní nenaladí, žádáme Vás o trpělivost. Česká televize intenzivně jedná s provozovateli pozemních vysílačů a Českým telekomunikačním úřadem o přechodu na pozemní vysílání v normě DVB-T2.

Alternativou je přijímat signál pomocí kabelových rozvodů nebo satelitu. Mnohé pořady najdete též v iVysílání České televize a u dětských pořadů na webu www.decko.cz.

Co dělat, pokud nemůžete nové kanály naladit a televizní programy přijímáte přes kabelovou televizi nebo satelit

 1. Kabelové televize
  ČT :D i ČT art najdete automaticky v základní nabídce svých programů. Seznam poskytovatelů kabelových televizí najdete na webových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
 2. Satelit
  Kanál ČT :D i ČT art je možné přijímat i z družice, a to na stejné pozici a ve vysokém rozlišení jako všechny ostatní programy ČT (Astra 3B - 23,5° východně). Bližší informace nabízejí stránky Digitální satelitní vysílání DVB-S.

Jaké je pokrytí signálem ČT :D a ČT art a proč

Jaké je pokrytí ČT :D a ČT art?

V pozemním digitálním vysílání pokrývá Multiplex 1a (Regionální sítě 7, 10 a 20) více než 80 % obyvatel České republiky, tedy přibližně čtyři z pěti domácností. Pro veřejnoprávní televizi je to úspěch, protože původní plány hovořily o sedmdesátiprocentním výchozím pokrytí. Pokud k pozemnímu vysílání přičteme domácnosti, které mohou signál přijímat kabelovými rozvody nebo satelitem, přesahuje pokrytí 90 procent obyvatel. Neúplné pokrytí nových kanálů pozemním signálem Česká televize dopředu avizovala s tím, že jejím cílem je v horizontu dvou let pokrýt 95 % obyvatelstva. Do té doby je vysílání experimentální.

Proč není možné nové kanály naladit všude?

Stejně jako v případě startu ČT24 či ČT sport zvažovala Česká televize při šíření signálu ekonomické i technické podmínky. Na základě doporučení Českého telekomunikačního úřadu využila možnost pronájmu části práv k regionálním kmitočtům různých regionálních sítí. V současnosti jde o jediné, legislativně, technicky i ekonomicky dostupné řešení. Nutí však Českou televizi spoléhat na služby provozovatelů regionálních sítí a vyčkat na výsledky mezinárodních dohod o kmitočtové koordinaci mezi jednotlivými evropskými státy. Na jejich základě může Český telekomunikační úřad uvolnit kmitočty, tedy frekvence pro vysílání multiplexů.

Proč nevysíláte nové kanály ve stejném multiplexu jako ostatní programy České televize?

Ostatní programy vysílá Česká televize v Multiplexu 1, který už bohužel nemá volnou kapacitu pro šíření dalších programů. Pro vysílání ČT :D a ČT art využila Česká televize možnost pronájmu části práv regionálních sítí.

Proč Česká televize kanály spouští, když nemá stoprocentní pokrytí?

Takřka žádný kanál není dostupný pro sto procent obyvatel. Česká televize byla schopna za rok intenzivní práce postavit dva nové kanály, které nabízejí ucelený program těm, kteří jej dlouho postrádali, dětem a milovníkům kultury. Výrazně tak obohacuje svoji službu české veřejnosti. Zároveň má však objektivně limitované možnosti šíření těchto nových stanic. Přistoupila proto k řešení, kdy většina, byť ne všichni diváci, tyto programy naladit mohou s tím, že konečného pokrytí by chtěla dosáhnout do dvou let.

Co děláte pro to, aby se míra pokrytí zlepšila?

Především jednáme s poskytovateli telekomunikační služby regionálních sítí a sledujeme lokality, které jsou pokryty slabě. V tuto chvíli provádíme i vlastní měření signálu na mnoha místech České republiky. Výsledky měření porovnáme s tím, jaký signál deklaruje vlastník kmitočtů, a v případě, že dojde na některých místech k nedodržení avizovaného pokrytí, budeme vyžadovat nápravu. Dlouhodobě jednáme také s Českým telekomunikačním úřadem, který uvolňuje v závislosti na mezinárodních dohodách kmitočty, tedy frekvence pro vysílání multiplexů.

Ve kterých regionech lze očekávat potíže se signálem?

Obecně horší pokrytí je v příhraničních oblastech, kde využití vhodných kmitočtů podléhá mezinárodní koordinaci. Tento administrativní proces je často zdlouhavý. Český telekomunikační úřad momentálně česká na vyjádření polského partnera pro koordinovaný kmitočet pro oblast Liberec – Jablonec, nevyhovující pokrytí je například na Znojemsku či Karlovarsku.

O jakých dalších vysílačích Česká televize nyní jedná?

V tuto chvíli řešíme například vysílač Čerchov na Domažlicku, o pronájmu vysílací kapacity na dalších vysílačích se vedou obchodní jednání, jejichž výsledky včas zveřejníme.

Jak budete dále postupovat?

Do konce září představíme Radě České televize akční plán dalšího rozvoje Multiplexu 1a. Konečného pokrytí bychom podle stávajících odhadů chtěli dosáhnout do dvou let.

Dětské vysílání na ostatních programech a na internetu

Budou pořady ČT :D a ČT art i na kanálech ČT1 a ČT2?

Již před zahájením vysílání Česká televize rozhodla, že na ČT2 bude i nadále vysílat Večerníček a ranní reprízy Kouzelné školky. Na ČT1 zůstane také víkendová pohádka, a to v sobotu ráno i odpoledne a rovněž v neděli ve 13:00. Tu Déčko uvede v repríze následující pátek v 17:40.

Abychom vyšli vstříc všem malým divákům i jejich rodičům, rozhodla se Česká televize, že rovněž ponechá na druhém programu víkendové dětské vysílání, a to v sobotu i v neděli mezi šestou a devátou hodinou ráno. To zahrnuje například i oblíbené Studio kamarád.

Které pořady mohu sledovat online?

Na webových stránkách www.ceskatelevize.cz mohou diváci sledovat zejména vlastní pořady České televize. Na pořady, které lze přehrát online, najdou diváci odkaz na v záložce TV program či v záložce Pořady A-Z. Divákům stačí též zůstat na hlavní stránce České televize a v dolní části otevřít některý z pořadů v rubrice „Právě běží v TV“.

Najdu vysílání ČT :D i na webu www.decko.cz?

Pořady vysílané na ČT :D mají své stránky také na www.decko.cz. K pořadům tu děti najdou i hry, které tematicky navazují na konkrétní pořady a rozšiřují program. Pro nejmenší děti, které ještě neumějí číst a psát, jsme připravil tým ČT :D na novém webu Pískoviště. Počítáme i s verzí pro tablety a chytré telefony, s jejich spouštěním by se mělo začít po novém roce.