Historie

Československá televize

Dějiny televizního vysílání v Československu do roku 1992

Dabingové pexeso

Televize v srpnu 1968 — Období 1968–1969 — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

Veškeré informace o provizorních vysílacích pracovištích ČST, vysílacích časech a účasti pracovníků na plnění těchto mimořádných úkolů nemohly být po dobu dvaceti let publikovány, byly uloženy toliko v paměti účastníků. Proto také v „Černé knize“ – dokumentačním sborníku Historického ústavu ČSAV – „Sedm pražských dnů – 21. až 27. srpen 1968“ – vydaného v září téhož roku je v několika dokumentech jen zmínka o tom, že televize a rozhlas i po obsazení jejich studií pokračovaly ve vysílání.

Řada z nás byla v následujícím období nástupu procesu normalizace postižena, mnoho účastníků legálního vysílání z improvizovaných pracovišť se žel nedožila pádu totalitního režimu a odchodu okupačních vojsk z území našeho státu.

K uctění památky těch, kteří již nejsou mezi námi, a ocenění vykonané statečné práce v srpnových dnech roku 1968 dosud žijících pracovníků ČST a ČT je věnován tento vklad do historie ČT.

autoři: Ing. Václav Kolář, Ing. Ladislav Kejha

Před pětačtyřiceti lety se postavili okupaci. Jejich vysílání sledoval celý národ

Poděkování generálního ředitele ČT Jiřího Janečka zaměstnancům zajišťujícím televizní vysílání ve dnech srpnové okupace

Televize v srpnu 1968