Tiskové zprávy, archiv novinek — Televizní studio Ostrava — Česká televize

Televizní studio Ostrava

Televizní studio Ostrava

  • je tu s vámi 63 let
  • svou tvorbou pomáhá zajišťovat 20% podíl regionální produkce ve vysílání ČT

17. 1. 2017

Aristokraté v českém prostředí

Dokumentární cyklus Aleny Činčerové, který je výpravou do světa českých šlechtických rodů

Kdybychom měli jmenovat významné české hrady, zámky, paláce a jiné památkové skvosty, budeme si muset přiznat, že drtivá většina toho výjimečného, na co můžeme být pyšní, více či méně souvisí se šlechtou. Šlechtické rody jsou přímým pojítkem českého národa s jeho vlastní historií. Na obrazovky přichází Modrá krev. Nový dokumentární cyklus Aleny Činčerové je výpravou do světa českých šlechtických rodů. Jak a čím žijí? Jak vnímají mladou českou demokracii a jaká tajemství ukrývají jejich rodové pokladnice?

V mnoha zemích světa patří aristokraté mezi celebrity. U nás, v zemi, kde se cení více peníze a styky než původ, je vlastně vůbec neznáme. Je to hořký důsledek perzekuce z časů komunistické totality, kdy českým aristokratům byly vyvlastněny jejich rodinné statky. Mnozí emigrovali. A ti, co zůstali, skončili často ve vězení, nebo přežívali v potupných životních podmínkách.

Přesto aristokraté žijí stále mezi námi. Historie jejich rodů je významnou součástí dějin naší země a jejich majetky patří do pokladnice českého kulturního dědictví.

„Cyklus Modrá krev je novodobou encyklopedií české šlechty. Diváci se seznámí s osmi významnými šlechtickými rody. Představíme současné šlechtice v České republice, kteří sice jsou potomky slavných rodů se všemi k tomu přináležejícími tituly a hodnostmi zděděnými po předcích, ale zároveň to jsou všechno lidi z masa a kostí,“ říká kreativní producentka Lenka Poláková. „V minulosti jsme se k nim nechovali úplně nejlépe. Šlechtická jména měla vymizet z naší paměti. Spousta z nich musela emigrovat, v jejich zámcích byly výzkumné ústavy prasat, vojenské nebo zásobovací sklady, zemědělské usedlosti apod. Potomci slavných rodů se ale vracejí a dávají život zanedbaným sídlům. Své zámky, statky, lesy se snaží navrátit zpět do původních podob, a navíc objekty zpřístupňují veřejnosti. Je obdivuhodné, že v sobě nemají hořkost, pocity ukřivdění, ale naopak nadhled, moudrost a noblesu.“

Zasvěceným průvodcem pořadu je hrabě Maria Franz Emanuel Johannes Silvester Kinský, který ale používá praktičtější variantu svého jména: František Kinský, muž, který dobře ví, co znamená být potomkem šlechtického rodu. V každém díle představí jeden rod, bude rozplétat příbuzenské vazby, naslouchat neskutečným životním příběhům a pokusí se divákům přiblížit i současnost, která je téměř neznámá. Důraz bude kladen zejména na nejmladší generaci. Mnozí z této generace totiž vyrostli v exilu, často ani moc netušili, jak rozmanitá je historie země jejich předků. Po sametové revoluci přijeli sem, obyčejně i s rodiči, převzali rodinné dědictví a dnes ho spravují. Ale jak se vyrovnávají s českým prostředím? A jak ho vnímají?

Dokumentární cyklus Modrá krev o české šlechtě, která hrdě navazuje na kořeny svých slavných předků, připravila Tvůrčí producentská skupina Lenky Polákové. Na obrazovkách jej diváci mohou sledovat od 26. ledna 2017 ve 21:35 na ČT2.

Taťána Reková

manažer komunikace

2. 5. 2017Čtrnáct procent Česka prozkoumá Miroslav Vladyka v Klenotech naší krajiny
10. 4. 2017Čtyři „slovenští Oskaři“ pro film Učitelka
28. 3. 2017Televizní verze hry Slyšení vyměnila divadelní kulisy za skutečné
20. 2. 2017Desetiletí Šikulové
13. 2. 2017Modří už vědí
3. 2. 2017Sousedé
17. 1. 2017Aristokraté v českém prostředí
16. 1. 2017Antonín Kalina a děti, které čekala smrt
30. 12. 2016Nádraží
28. 12. 2016Televise, která měla nebýt

« | | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | | » (73)