Oficiální stránky České televize

Tobruk

VYJÁDŘENÍ „VM“ K DISKUSI / ZAVŘENÍ

Po delší době jsem se rozhodnul uzavřít diskusi k filmu TOBRUK. Vedou mě k tomu následující skutečnosti a přesvědčení:

Za prvé: Diskuse se už vůbec netýká samotného filmu. Toto téma, až na výjimky, v podstatě opustila a stala se platformou pro vyjadřování neonacistických, fašistických, národoveckých a rádoby vlasteneckých, jinak celkově naprosto scestných názorů. Všem těm, kteří se těmto lidem názorově v diskusi postavili, tímto opravdu a upřímně děkuji. Diskuse se stala sama o sobě i předmětem zájmu Policie a jak jsem byl příslušným odborem před několika málo dny vyrozuměn, jeden z největších nazi –přispěvatelů, pod pseudonymem „Křesťanský disident“, byl zatčen s tím, že se zároveň v jeho domě našla řada nacistických a antisemitských materiálů a vůbec škváru podobného druhu. Mnoho lidí si myslí, že jsou na webu skryti, že se v něm pohybuji v naprosté anonymitě, ale jak je zjevné, není tomu tak. Ze zprávy Policie taktéž vyplývá, že i ostatní „přispěvatelé“, kteří se v této diskusi dopouštěli naprosto flagrantního porušování zákona, jsou předmětem dalšího vyšetřování…

Za druhé: Film Tobruk byl minulý rok v září uveden v kinech, na jaře pak vyšel na speciálním 3 diskovém vydání, od 25. října letošního roku bude uveden na HBO a příští rok na podzim v premiéře na České televizi. Snad vše již bylo k němu řečeno, ať již samotnými diváky, či domácími, popřípadě zahraničními kritiky… Film Tobruk byl natočen s tou největší vůlí po pravdě, bez přikrášlování, bez patosu, se snahou o co největší syrovost. Byl ale také natočen s velkým přesvědčením o tom, že zásluhy vojáků 11. Praporu československého – Východního, kteří v letech 1941 až 1943 bojovali na Středním východě a v afrických pouštích proti jednomu ze dvou největších zlořádů 20. století, nesmí být zapomenuty. Komunisté se o to snažili celých 40 let. Ke dnešnímu dni jich je na živu už jen 15. Všem už je více než 90 let... Nicméně film Tobruk bude promítán další a další roky a jejich zásluhy, díky samotnému filmu, stejně tak jako díky následně probuzenému zájmu ze strany veřejnosti a taktéž počtu nově vydané literatury, snad už nikdy do zapomnění neupadnou…

Václav M a r h o u l
12. 10. 2009

Diskuse

-- diskuse byla uzavřena --

Příspěvky v diskusi:

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » »| (69)

Nomen omen ?

P.S.: O tom, že jsou naše CHARAKTERISTIKY, VÝCHODISKA, CÍLE a METODY jak jich dosáhnout (nejen ta osobní, ale i v širším smyslu, myšleno co se týče lidí našeho typu obecně) zcela ODLIŠNÁ a vzájemně nekompatibilní, o tom svědčí nejen OBSAHY a FORMY našich zdejších (a samozřejmě i jinde prezentovaných) postojů, myšlenek, či příspěvků, ale už i volba (zcela dobrovolná a námi samými zvolená) (a nejen psycholog by mi určitě dal za pravdu) našich NICKů: já jsem se pokusil sebecharakterizovat jako SVOBODOMIL a ty ses pokusil sebecharakterizovat jako MILITAR... Možná i z toho plyne, že já tu (tudíž) o čemsi DISKUTUJI a ty mne zveš na BITKU...(cha, cha...)... A to ještě neznáš moje skutečné - nomen omen ? - jméno, které je z těch jmen, které eventuální inklinaci k - jak to říci - teď si vymyslím vlastní termín - copyright - tedy které inklinaci k POSERISMU, ano to je to moje nové slovo - nebo inklinaci ke kolaboraci, vlastizradě apod. téměř (alespoň v mé interpretaci) vylučují... (Doufám, že ti lidé, kteří mne osobně znají, mé skutečné jméno nevyzradí, mohl bych totiž pak být snadno terčem těch, kteří - samozřejmě pokud možno v přesile a zákeřně - se svými oponenty raději "diskutují" jinými způsoby než jak diskutují lidé mého typu... :-))

Autor: Svobodomil, 11. 10. 2009; 10.58

"ŘEŠENÍ" bitkou ?

Víš, Militare, v tom je právě ten problém (vlastně jádro pudla): Lidem vašeho typu (lidem vašeho "zvláštního ražení", ať už jste hnědí či rudí, neb jste si v mnohém podobní) prostě nevyhovuje DEMOKRATICKÁ (rovnoprávná, slušná, férová, svobodná, jiné lidi neokřikující, stejný prostor jim poskytující a i jiným lidem jejich mnohé svobody přející) DISKUZE, (případně předkládání - a především naslouchání - ARGUMENTůM těch druhých a jejich případná akceptace), a zejména počítání a RESPEKTOVÁNÍ procentuální podpory těch či oněch ve volbách a z toho - logické, spravedlivé a jedině možné - následné odvození a umožnění vlivu těch či oněch na společnost), lidé vašeho typu, lidé orientovaní spíše na "tvrdou pěst" (ať už tvrdou pěst tzv. "dělnické třídy" , fašismu apod.) si bohužel vždycky chtějí urvat mnohem víc než na co legálně - či spíše ilegálně - mají, chtějí mnohem víc než kolik procent jich je a jakou váhu tedy mají, lidé vašeho typu nechtějí (trapně jako my leckde a s leckým, uf, jak jsme naivní...) diskutovat a sčítat procenta těch či oněch, RESPEKTOVAT to, a vycházet z toho, vy ty své (mnohé jiné lidi tolik mnoze omezující) "jedině možné", - nám všem hlupákům kolem utajené -, "pravdy" chcete prosadit (asi proto, že víte, že NORMÁLNÍ cestou se vám to nikdy nepodaří) naopak NÁSILÍM, ze všech vašich slov i činů čouhá jak šídlo z pytle (někdy ani neskrývaný, ba naopak okázale prezentovaný), obdiv k SÍLE (žel, spíše k síle FYZICKÉ než DUŠEVNÍ), k AUTORITĚ (žel, obdiv spíše k autoritě SAMOZVANÉ, násilně prosazené a jiné lidi mnoze omezující ba programově likvidující, než k autoritě PŘIROZENÉ a řádnými a spravedlivými metodami prosazené), typická NEÚCTA k PRÁVU obecně a zejména k PRÁVůM jiných lidí (a současně tendence tvořit si svá vlastní, zvrácená "práva", povyšovaná na "zákony"), zkrátka (jak jsem to tu už napsal a nazval kdysi), co se týče našich pozic, východisek a především METOD k jejich prosazení, jde o MIMOBĚŽKY... Podstatné je ovšem to, že my demokraté (z podstaty věci) nikoho jiného neohrožujeme, naopak, i exotickým a obskurním menšinám, jakými jste i vy, dáváme možnost projevit se, (nebudete-li ovšem přímo programově ohrožovat svobodu všech jiných mnohých vůkol), zatímco vy máte v programu naopak ty všechny mnohé jiné srovnat do jedné linie a do jedné latě (jak jinak než násilím, je totiž nemožné a nepřirozené aby byli všichni v jedné linii a v jedné lati), (proto také obdiv jak rudých tak hnědých násilných nedemokratických hnutí k vojenským režimům, drilům, okázalým přehlídkám moci, masovým akcím, průvodům, okovaným botám, atd.) a ty, kteří vám tam do té linie nebudou pasovat, tak ty odstraníte... Tvoje opakované návrhy "pozvat" mne či kohokoli jiného mého typu na BITKU (!!!) s vámi (co by to vyřešilo ?) znova a znova POTVRZUJE, že stále nechápete, že naše VÝCHODISKA, naše CÍLE, i METODY k jejich prosazení jsou zcela JINÉ, vzájemně NEKOMPATIBILNÍ, a že naše "hřiště" je úplně JINÉ... Pro mne to ovšem není žádné překvapení, už léta sdílím názor, který za lidi mého typu vyjádřil aforista Jiří Žáček (neber to osobně), když napsal (cituji): PRASE NA HUMANISMUS NENACHYTÁŠ..." konec citátu.

Autor: Svobodomil, 11. 10. 2009; 06.49

Jendnání antifašistů

Když je tu zase ten Svobodomil tak mu neco řeknu já Militar, jak jsem ti nabízel férovou bitku ani jsem po tom nečekal na reakci a myslel jsem že tam toho 18 září příjdeš řed tu radnici v Liberci.Předpokládal jsem že mezi antifašisty se může být i slušný člověk spletl jsem se. Jisěž te jsi tam nepřišelppřišel tam ze tebe nekdo jiný. Z povzdálí jsem tam pozoroval co se bude dít ,za rohem policejní auto a tajný v civilu.Poznal jsem je protože se s takovými lidmi nesetkávám poprvé. Ten konzert se v Liberci samozdřejmě odehrál bylo tam jen asi 70 nacionalistů. neco Vám řeknu Vám všem antifašistům JSTE PĚKNÝ SVĚNĚ! Nekdo opravdu volal poaciljty a mě kolegové kamarádi tak vyhubovali.Už na cestě vlastenci museli být informováni aby se maskovali.Průser jak svině.Musel jsem kůli tomu průšvihu kupovat basu rumu. Předpokládal jsem že se na této diskuzi bavíme slušně,čestně.Že když se útočí či co zachovávají se pravidla hry.Už nekolikárt jsem si s nekým sjednal bitku dohlíželi na to lidi z obou táborů AFA a MY čestné zápasy kde byly i zranění nikdo nehlásil.lybo to prostě férové ale tady,? Takvže kdo z tohodle vychází čeestně a kdo jako svině? Oběktivní i Křestanský Disident se snaží slušně s váma bavit.VŠCIHNI BY MELI DODRŽOVAT PRAVIDLA HRY !CHOVAT SE ČESTNĚ!S LIDMI CO NEJSOU ČESTNÍ UŽ NEHRAJU! By ot zázrak že v LIberci se nic nesolo.Jen byla jedna naše skupij zadržena kontrola občanek.Klucimměli to štestíffízli chvilku vodit za nos a steě njse nepozorovaně dostat na konzert . Doporučji tesidsskutérům co tu jsou dávejte si bacha. Pokud ohcdíte na srazy a tak měsíc nebo dva vynechejte.Hlavně rada mež s nekým začnete se bavit z druhé barikády či co tak se přesvěčte zda je ten člověk čestný nebo ne.NA TÉTO DISKUZI JSEM NAPOSLED PROTOŽE JE POD MOJÍ ÚROVEN BOJOVAT KÝM KDO ZA TO NESTOJÍ.TAK JAKO ŽIDI NESTOJÍ ČESTNÝ BOJ A PATŘÍ DO PLYNU TO CO JSTE UDAVAČI PŘEDVEDLI POTVRZUJE MÉ PŘESVĚDČENÍ

Autor: Militar, 10. 10. 2009; 16.20

Tos nám to tedy, ty jeden Objektivní mudrlante, osvětlil...

Ach jo, zacykleno, tož není co dodat... Maximálně se jen (jak tomu, žel, v podobných případech bývá) znova a znova POTVRZUJE to, že to, co zde (či jinde) bylo (dokonce vícekráte a leckým) s ohledem na (o lecčems vypovídající) jednotu FORMY a OBSAHU vyřčeno, nastíněno, odhadnuto či předpokládáno, OPRÁVNĚNÉ bylo... :-))... (Teď jen nevím, zda se z toho mám radovat nebo spíše - domyslím-li to do důsledků - smutnit...)

Autor: Svobodomil, 8. 10. 2009; 11.10

Mily hochu,

Ty nejsi ani věcný, ani nestranný, ani neutrální, ani neosobní... Predpokladas-li pak, ze" Lidé už dávno ví že nacionalisté nejsou jen náké holé lebky co nejsou inteligentní.", Tvuj pisemny projev k takovemu vedeni rohodne neprispiva. Tvoje neucta k rodnemu (jak predpokladam) jazyku jest opravdu, ale opravdu vice, nez zarazejici.

Autor: Bianca, 7. 10. 2009; 22.51

Řeknu Vám to

Já Oběktivní vystupuji sám za sebe a přesvědčen jsem že tu píšou lidi s více nicky.Na běžných diskuzích se podkáme s komunistou,demokratem,židem,nacionalistou. Zde se jen opakuje tentýž styl psaní tytéž slova. K věci i kdyby tu každý psal ze svého nicku tak stejně se mi to zdá podezřelé. Michal:Mílíš se idnteligentně jsem diskutoval s jehovistou,anmtifašistou dokonce i se čtvrtečním židem a vždy opravdu VŽDY to šlo nákým spůsobem i když jsme se neschodli.S mnoha lidmi polemizuji i jiných názorů ale fakt je ten že na ty židy se většinou lidi schodnou.Myšleno velkokapitelisty z USA jak způsobili krizi. K tomu nacismu kdo mysléíte že za tím stál? Hitlera podporovali židi a tesně před hrůzami holocautu nejbohatší židé odleteli do Ameriky a rabínům tem běžným židům dá se říct židům normálním lidem nic neřekli.Hodilo se jim to protože židovská rasa byla znečištěná chazary. Také asi nikde se nedočtete fakta o tom jak po válce židé topily ty lodě z židama co přežili holocaust aby je rasově neznečistili. Jené poloviční židovce jsem to řekl a budete se divit věděla to. To je jen kátká odbočka.Klidně se mě na toto téma můžete nacokoli zeptat. To že fašistům a demokratům by se měl dávat stejný prostor se opírá o knihu základních práv a svobod člověka.Ještě zde niko neodpověděl na otázku jak se zatýkání a perzekuce za názor slučuje s lidskýmui právy se svododou a demokracií. Ted se zeptám opravdu od srdce opravdu schvalujete tech 370 lidí zatčených v Praze na demonstraci? Opravdu se ve vás nec nehne u srdce že to bylo omezování svobody a brutalita jak prase? Vím že v nekom se aspon neco trošku hne. K tomu fašismu nejsme zbabělý?třeba nekolik nacionálních organizací se distancovalo od útoku ve Vítkově.Také víte že Benito Musolinii obdivoval a měl rád Jana Husa? Nevíte tak si o tom neco přečtěte.Nakonec to s tim fašismem nebude tak ostrý jak to vypadá. Lidé už dávno ví že nacionalisté nejsou jen náké holé lebky co nejsou inteligentní. Když to srovnám s ostatními suběkty sekty,antifa atd tak opravdu nejvýš morálně výjdou nacionalisté. Osobní skušenost běžnému člověku se nedá moc věřit ale když jdeš nekam s nacionalistou tak máš jistotu že te neokrade že ti nebude lhát že ti prostě neudělá ostudu. TAK PROČ DÁVAT UMĚLE DO NEGATIVNÍHO SVĚTLA ZROVNA TY CO SE MORÁLNĚ OSVĚDČILI ZE VŠECH NEJVÍC?

Autor: Objektivní, 7. 10. 2009; 17.48

To Oběktivní

To mě vůbec nepřekvapuje, že si nedokážeš představit, že se někdo neschovává za cizí nicky. Vy rasisti samozřejmě útočíte jen ve skupinách, protože sami o sobě jste dost zbabělí. Vy tak akorát umíte upalovat malé dvouleté holčičky jen proto, že mají jinou barvu kůže než vy. To jste velcí hrdinové, fakt že jo. Však ono se vám její utrpení jednou vrátí. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Naštěstí je vás naprostá menšina. Buď rád, že tento chat není tak navštěvovaný. To bys teprve viděl, jak vás lidi mají rádi. A oprav si aspoň tu strašnou chybu ve svém nicku, člověče. Že tě hanba nefackuje, psát s tolika chybami.

Autor: Prášek, 28. 9. 2009; 22.08

To Oběktivní

Kdyby mě mohl ubožák urazit, tak se tak teď právě stalo. Já nemám zapotřebí vystupovat pod více nicky. To jen Ty tak patrně soudíš podle sebe. Nedokážeš asi unést ten fakt, že může být víc lidí, kteří mají jiný názor než Ty. Nejspíš se pohybuješ pouze ve společenství svých fašistických soukmenovců, kteří jsou nadšeni z Tvých rádoby hlubokomyslných úvah a nadšeně Ti přikyvují a nesetkáváš se s lidmi, kterým jsou Tvé zmatené myšlenky k smíchu. Nemáš pravdu. Demokraté a fašouni nesmějí dostávat stejný prostor, protože z historie vidíme, že to nevede k ničemu dobrému. Místo toho, abys tady zamořoval prostor nesmysly, plnými gramatických chyb, zaplať si radši kurz češtiny. Až zvládneš svůj rodný jazyk, pak můžeš začít se studiem historie a postupně se dopracovat k takovým věcem, jako je např. diskuse o vlastenectví, nacionalismu apod. Zatím na smysluplnou diskusi nemáš.

Autor: Michal, 27. 9. 2009; 21.22

Neco vám teda řeknu

Začínám míti pocit že pod více nicky je ta samá osoba.James,Michal,prášek,Svobodomil a další. Nelze věřit tomu že by bylo tolik lidí co by se nachlup stilem psaní a tak schodovali.Chce jeden nebo dva lidi ubít většinu která je nacionální.Uznávám třeba já ty chyby dělám taky ale zde se bavíme jako rovný s rovnym nacionalista a demokrat by měli mít stejný prostor.Když se zde mnozí nebo jeden člověk s více přezdívkami hlásí k té demokracii jak respektujete svobodu slova když nekdo řekne názor na holocaust? Jak se díváte na represe vůči jedněm a další že mají povoleno všechno? Kolik je tam té demokracie a svobody že jsou zakazovány pochody a lidi zavíráni do vězení za názory? Je podivné že já i mnoho dalších lidí zde položilo konkrétní a přesné otázky na které nebylo zodpovězeno Jen urážky zde vidím jen urážky a výtky ale bavení se slušnou cestou tu nevidím. Jak se nekdo může hlásit k jakési svobodě a demokracii a zároven schvalovat represe vůči názorům? Opravdu zde james svobodomil,bianica nemá společného nic. Také Svobodomile nekolikrát zde jsi byl žádán at se omluvíš že si řekl že nacionalisté a fašisté jsou špatný JÁ TAKÉ TRVÁM NA OMLUVĚ NIKDO NEBUDE ŘÍKAT ŽE MY NACIONALISTÉ PŘINÁŠÍME SKÁZU NEBO ŽE NEJSME KŘESTANÉ!TO PROSTĚ NIKDO ŘÍKAT NEBUDE!!!!!!!!!!!!!!! Opravdu zde zopakuji také otázky položené na které nikdo nedokázal odpovědět třeba Došlo tu k pochopení že třeba Já a další mnohý co prohlásili že nejsou náckové jestli to bylo bráno na vědomí.NA PŘESNOU JASNOU OTÁZKU JASNÁ PŘESNÁ ODPOVĚD BY MĚLA BÝT U SLUŠNÝCH LIDÍ. Z jakého důvodu se považuje u nekterých pomýlenců ultrapracvice za zlo? Nacionalisté jsou uměloe vytlačováni na okraj společnosti přitom ve skutečnosti na okraji společnosti nejsou.Znám nacionalistu co vychovává tři děti v pěstounské péči a vychovává je dobře,další přesvědčuje mamninky aby nešli na potrat ty co na potrat chtějí už toho už tědlech lidí by jsme si měli vážit.Kdyby většina naciobnalistů nebyla takhle chatrakterově a morálně vysoko tak bych nikdy tomu neuvěřil.NEVĚŘTE V KECI VĚŘTE VE SKUTKY! Ted se zeptám Svobodomile dal jsi nekdy šanci myšlence naší? Pokusil jsi se nekdy posunout z místa a prostě se nák odblokovat?Já znám hodně lidí ale nacionalisté jsou ze všech jedni nejvíc v pohodě. Poradím všem nezaujatě pozorujte lidi pozorujte jak se chovají co dobrého dělají a jak se oblékají.Uvidíte mnoho skupin a subkultur pak se rozhodněte kde toho dobra a toho chatrakteru a pomoci bližnímu je nejvíc. Já to udělal Co takhle to skusit taky vážení????????????????????

Autor: Oběktivní, 27. 9. 2009; 19.29

To James

Tvuj prispevek pekne zapada k me zkusenosti. Kdyz jsem neco opravoval, prilis do neslo a uchyloval jsem se k hrubsi sile, otec mne brzdil slovy: "Kazde nasili je fasismus". Kdyz tak proctu prispevky o kus nize, potvrzuji toto lapidarni vyjadreni.

Autor: Bianca, 23. 9. 2009; 08.41

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » »| (69)