O hercích

Josef DAVID ŠVEHLÍK
Gabriel KAREL ZIMA
Oliva VERICA NEDESKA
Jindra MAGDALÉNA SIDONOVÁ
matka MARIE DURNOVÁ
otec Olivy VÁCLAV HELŠUS
Čihák KAREL DOBRÝ
Martina JITKA JEŽKOVÁ
Vacek STANISLAV ZINDULKA
Honza DAVID NOVOTNÝ
Lenka KRISTÝNA LIŠKA BOKOVÁ