Kytice - domů  
 
Producentky ČT

Alice Nemanská a Helena Slavíková

Kytice je film plný obrazové krásy, přesně vyvážené a vymyšlené. Není to ovšem líbivá ilustrace jímavých balad. Je to výklad básnického díla devatenáctého století umělcem moderním, současným.

Režisér F. A. Brabec - a také ovšem jeho scenárista M. Macourek - jsou básnickým textem uchváceni, ale současně od něj zachovávají odstup, udržují si nadhled - v některých případech i jemně ironický.

Myslíme, že Kytice nenechá nikoho lhostejným, je to film, který určitě zazáří zvláštním světlem básnického, ale přesto srozumitelného experimentu. České televizi takový projekt podporovat přísluší a jsme rády, že se tak stalo prostřednictvím naší skupiny.
 
   
Obhlídky
 

  Kytice Vodník Polednice Svatební košile Dceřina kletba Zlatý kolovrat Štědrý večer