Kytice - domů  
 
Jan Jirásek
 
rozhovor část ·····  1 ·· 2 ·· 3 ·· 4 ·· 5 ·· 6    l   audioukázky
  Teprve tehdy, třeba z poznámek muzikantů, jsem si uvědomil o co vlastně jde. Ale já jsem tomu rád, protože kdyby k tomu člověk přistupoval s nějakou přehnanou a posvátnou úctou, určitě by mu to svazovalo ruce.

 Je pravda, že úplně na začátku byla koncepce, že by každou baladu hudebně udělal jiný písničkář? 
Já jsem do toho vstoupil v momentě, kdy to vypadalo tak, že každou z těch básní bude psát jiný autor. Já jsem měl psát Vodníka s tím, že bych měl i celkovou hudební supervizi, aby film měl jakousi jednotící linku. S tímto konceptem jsem však od počátku nesouhlasil, měl jsem pocit, že takto z toho vznikne spíše jakýsi televizní seriál. Argumentoval jsem tím, že už takhle je to rozdělené na sedm částí, pojďme hledat něco, co to spojuje. Pojďme dělat film, ne sedm povídek.
   Původní podoba té hudby byla asi nějaká demo nahrávka. Už tam byla ta písnička? 
Osud té písničky je takový, že jsem s ní zprvu vůbec nepočítal, protože kdybych s ní počítal, tak bych to dělal určitě jinak. Tak, aby bylo jasné, že toto je film a toto je písnička pod titulky. Protože jsem si vědom toho, že nelze chtít po žádném textaři, aby navázal na Erbena. To znamená, že i ta hudba by vlastně měla být jiná než ta z filmu. Abychom tento kontext nějak vyřešili. Ale došlo k tomu, že byla vybrána jedna z hudeb, která je ve Vodníkovi. Já ji tedy upravil, udělal jsem refrén, ale pro textaře zůstal ten oříšek poměřit se s Erbenem. Já jsem se s Dvořákem naštěstí poměřovat nemusel. Nakonec se ale písnička ve filmu neobjeví – z důvodů, o kterých nechci hovořit.
 

  Kytice Vodník Polednice Svatební košile Dceřina kletba Zlatý kolovrat Štědrý večer