Kytice - domů  
 
F. A. Brabec
 
rozhovor část ·····  1 ·· 2 ·· 3 ·· 4 ·· 5 ·· 6    l   filmografie
   Jak to bylo se scénářem. Kromě vás se na něm podílel i Miloš Macourek. Jak vypadala vaše spolupráce? 
S nápadem natočit Kytici jsem šel hned zpočátku za Milošem Macourkem, který se díky Králi Ubu stal mým nejbližším scenáristou. Původně jsem šel spíš pro radu, jen tak si popovídat. Bez smlouvy, bez producenta. Zatímco já oslovoval producenty, on na základě našeho povídání napsal svou verzi scénáře, kde jsme se jednotlivé balady pokoušeli propojit do jediného příběhu. Ale nefungovalo to. Ona ta Kytice je opravdu složena z různých kytiček. Tak jsme tuto cestu asi po tři čtvrtě roku práce opustili. Později jsme to celé přepsali do podoby, hodně blízké té konečné. A když Miloš zjistil, že jde vlastně hlavně o obrazy, nechal to doladit mně.

 Jak jste si poradili s verši? Zazní tam celé balady? 
Erben nám vlastně připravil svými verši „hotový“ scénář. Zjistili jsme, že když vezmete přímou řeč jeho balad a dáte ji na pravou stranu scénáře, máte dialogy. A když vezmete zbylý popis a dáte ho na levou stranu,
  máte scénář - nadsazeně řečeno - hotov. Chtěl jsem zachovat Erbena tak, aby ti, kdož ho znají, si ho mohli s filmem recitovat. Děj popisovaný v básních je samozřejmě vizualizovaný a přímá řeč je originál Erben. Nejsou dopsané žádné dialogy, žádné úpravy. Citovány jsou ale jenom vybrané pasáže, nosné dialogy. To byla také nejtěžší práce na scénáři. Vybrat verše, které jsou nutné k pochopení děje a které mohou zároveň herci přirozeně sdělovat. Většinu dělal právě Miloš. Museli jsem provést i selekci básní. Z původních dvanácti jsme nakonec vybrali sedm. Výběr probíhal tak, že jsme nejdříve každou báseň až na dřeň rozpitvali, abychom zjistili její kvalitu, hodnotu a logiku. A taky aby se v nich neopakovaly stejné principy. Ponechali jsme tři balady jako nosné - Vodník, Svatební košile a Zlatý kolovrat - ty dostaly větší prostor - jsou zhruba patnáctiminutové. Další - Kytice, Polednice, Dceřina kletba a Štědrý večer jsou kratší, kolem čtyř minut.

 

  Kytice Vodník Polednice Svatební košile Dceřina kletba Zlatý kolovrat Štědrý večer