Kytice - domů  
 
Herci
  Polednice, Boleslav Polívka Kolovrat, Anna Geislerová
 
Vodník
  Linda Rybová (Vodníkova milá)
  Dan Bárta (Vodník)
  Jana Švandová (Dívčina matka)

Polednice
  Zuzana Bydžovská (Matka)
  Bolek Polívka (Polednice)

Svatební košile
  Karel Roden (Milenec - umrlec)
  Klára Sedláčková (Dívka)
  Jiří Schmitzer (Umrlec)
Dceřina kletba
  Věra Galatíková (Matka)
  Alena Mihulová (Dcera)
 
Zlatý kolovrat
  Anna Geislerová (Dvojrole Dornička a Háta)
  Nina Divíšková (Macecha)
 
Štědrý večer
  Stella Zázvorková (Stará žena)
Dceřina kletba, Věra Galatíková
Vodník, Linda Rybová
Polednice, Zuzana Bydžovská
Štědrý večer, Stella Zázvorková
Vodník, Dan Bárta
Svatební košile - Karel Roden
   

  Kytice Vodník Polednice Svatební košile Dceřina kletba Zlatý kolovrat Štědrý večer