Kytice - domů  
 
Karel Jaromír Erben
 
K. J. Erben část ·····  1 ·· 2 
 
Kniha byla přijata velmi příznivě, protože dobová kritika i čtenáři v ní viděli především umělecké ztvárnění lidové moudrosti. Zejména zásluhou školy se básně z této knihy staly neodmyslitelnou součástí literární tradice.
Sedm let po vydání svého nejslavnějšího díla, ve věku 59 let, K. J. Erben, 21. listopadu 1870 v Praze umírá. Je pochován na Slavíně.

V den premiéry filmu KYTICE, 6. 12. 2000, uplyne tedy 147 letech od vydání jeho knihy, 189 let a jeden měsíc od narození K. J. Erbena a 130 let a 16 dnů od jeho úmrtí.

Prameny:
Přehledné dějiny literatury – Bohuš Balajka a kol. Státní pedagogické nakladatelství 1969
Česká literatura 1785 až 1985 – Antonín Měšťan 68Publishers 1986
 

Karel Jaromír Erben

 

 

  Kytice Vodník Polednice Svatební košile Dceřina kletba Zlatý kolovrat Štědrý večer