Kytice - domů  
 
Karel Jaromír Erben
 
K. J. Erben část ·····  1 ·· 2 
  (1811 – 1870)

Narodil se 7. listopadu 1811 v Miletíně. Maturoval na gymnáziu v Hradci Králové. Od roku 1831 studoval na pražské universitě. Jako student si přivydělával přepisováním archivních materiálů pro Františka Palackého s nímž se spřátelil. Po skončení právnického studia pracoval u soudu, později v Národním muzeu. Od roku 1851 se stal prvním archivářem města Prahy. Ve své vědecké práci se zabýval národopisem a vydáváním staročeských literárních památek (např. Husovy spisy). Zároveň se věnoval studiu dějin Prahy a překladům z ruštiny (např. Nestorův rukopis, Slovo u polku Igorově, Zadonštinu).

Po dobu studií patřil do přátelského okruhu K. H. Máchy. Básnicky začal tvořit v době, kdy Mácha (16.11.1810 až 6.11. 1936 – Máj vychází v dubnu 1936) už píše a vydává svá nejzralejší díla. Na rozdíl od Máchy, Erben většinu prací nevydává, některé vycházejí až o desetiletí později.
  Karel Jaromír ErbenKYTICE je jeho jedinou básnickou knihou. Pracoval na ni po dobu bezmála dvaceti let. Jednotlivé básně vycházely v časopisech. První, Poklad, roku 1838. Po vydání Pokladu se Erben na dlouhou dobu odmlčel. Teprve roku 1853 vydává své hlavní a jediné básnické dílo - KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH. V něm se objevují vedle básní dosud nevydaných i básně již uveřejněné. Kniha obsahuje tyto básně a balady: Kytice, Poklad, Polednice, Svatební košile, Zlatý kolovrat, Holoubek, Lilie, Vrba, Balada štědrovečerní, Záhořovo lože a Věštkyně. Poslední dvě balady nebývají součásti některých vydání.

pokračování

 

  Kytice Vodník Polednice Svatební košile Dceřina kletba Zlatý kolovrat Štědrý večer