Kytice - domů  
 
Zlatý kolovrat

Je tu podzim a vše je zlaté. Zlatý kolovrat nejvíce.

Příběh vystavěný na obludnosti duše, kde tvář zůstává stejná, ale povaha je jiná. Ctnost a spanilost s duševní čistotou tu bojují se zákeřností a zlem ve stejné podobě. Zlatým podzimem prokreslený obraz bude kontrastem krutého jednání…

Svět je krutý a jen osud je občas naštěstí spravedlivý.

···
Pán stojí, nevěda, co chtěl,
své velké žízně zapomněl;
diví se tenké, rovné niti,
nemůže oči odvrátiti
s pěkné přadleny.

"Svobodna-li jest ruka tvá,
ty musíš býti žena má!"
dívčinu k boku svému vine -
"Ach pane, nemám vůle jiné,
než jak máti chce."
···
Dornička zpívající pod vodopádem, král ji uslyší a jde za zpěvem.
   všechny audioukázky > 
 

   

  Kytice Vodník Polednice Svatební košile Dceřina kletba Zlatý kolovrat Štědrý večer