Kytice - domů  
 
Audioukázky
 
  Autorem hudby je Jan Jirásek.

Hudba z videoklipu (mp3, 1,33 MB)
Zpívá Sisa Sklovská                                  Video

Kytice 1 (mp3, 1,05 MB)
Toto je vlastně jediná zhudebněná část Erbenovy básně. O tom byla velká diskuse v celém týmu, jestli zhudebňovat text Kytice - já jsem se tomu hodně bránil. Základ skladby je podobný hudbě z úplného začátku filmu, ale melodie je zcela jiná. Je to propojení, ale v jiné vrstvě.

Vodník 1 (mp3, 1,11 MB)
Dva akordy: e moll a kvintsextakord h moll - úplně jednoduchá změna. Je to součást motivu Osudu, který má být naléhavý. Slyšíte, jak dívka klesá pod hladinu a šáteček klesá s ní. Pak zazní altová flétna při záběru na Vodníka...
  Vodník 2 (mp3, 894 kB)
To je místo, kdy dívka, přemlouvá vodníka, aby ji pustil k matce. Hlas patří Alence Antalové z Brna od Mrštíků. To je muzikálová zpěvačka, která zpívala v Pinokiovi.

Vodník 3 (mp3, 674 kB)
To je místo, kdy matka přemlouvá dceru, aby nechodila zpět k vodníkovi, následuje jedna z nejdramatičtějších hudeb, kdy matka násilím brání dceři v návratu. To je živý orchestr kombinovaný se samply bicích nástrojů. Ty zvony jsou čisté, krásné, ve studiu je takto jen těžko natočíte.

Štědrý večer (mp3, 1,32 MB)
Miserere. To, že jsem tam dával nějaký text je dáno tím, že v tomto filmu se strašně málo mluví. Já jsem cítil potřebu podpořit to nějakým slovem. Tady jsou vlastně jen dvě: Miserere nobis – Smiluj se nad námi. Je to ve zvláštní tonině, která připomíná staré církevní stupnice. Zpívá smíšený sbor JITRO z Hradce Králové.

další ukázky

 

  Kytice Vodník Polednice Svatební košile Dceřina kletba Zlatý kolovrat Štědrý večer