Terezka

O distribuci

Premiéra 4. prosince 2008. Distribuce Bontonfilm.

V případě zájmu o uvedení kopie pro neslyšící nebo nevidomé nás prosím kontaktujte na www.bionaut.cz. Děkujeme.

Rozsah distribuce

Film bude distribuován v České republice v počtu 23 kopií, na Slovensku v počtu cca 5 kopií. V jednání je prodej do dalších teritorií. Výrazně posílena bude distribuce pro neslyšící, nevidomé a hendikepované.

Kopie pro neslyšící

Pro neslyšící bude vyrobena kopie s českými titulky. Vedlo toho vznikne i kopie s vloženým překladem do českého znakového jazyky (podobně jako např. v televizním vysílání). Důvodem je umožnit sledování filmu i neslyšícím dětem, pro které je čeština cizí jazyk (nikdy jí neslyšely) a které jsou teprve na začátku svého učení a proto nestihnou přečíst titulky jež jsou určeny dospělým čtenářům s dobrou znalostí českého jazyka. Český znakový jazyk bude navíc částečně zprostředkovávat zážitek i neslyšícím při uvedení v Polsku a na Slovensku. Plánujeme několik projekcí, jejichž cílem bude vytvoření příležitosti, aby vedle sebe mohli usednout slyšící i neslyšící diváci a získali tak příležitost ke společnému zážitku. Tímto počinem se Česká republika zařadí mezi vyspělé Evropské země respektující jazykové potřeby kulturních a etnických menšin.

Premiéra kopie pro neslyšící proběhla 4. prosince v kině Světozor v Praze.

Tlumočníci:

Terezka Markéta Spilková
maminka Naďa Dingová
tatínek Martin Štěpánek
Patrik Roman Vránek
babička Míla Mrzílková
Šimon Pavel Kučera
Gábinka Kateřina Houšková Červinková
dále Radka Nováková, Jindřich Mareše

Kopie pro neslyšící vznikla ve spolupráci Bionaut Films, České televize, České komory tlumočníků do znakového jazyka a ACE.

Kopie pro nevidomé

Vznikne upravená zvuková stopa pro nevidomé a zrakově postižené s audio popisem (speciální metoda popisující vizuální část filmu). Ta bude součástí DVD filmu, máme ale v plánu ji nabízet již současně s kinodistribucí filmu.

Zvuková stopa pro nevidomé vznikla ve spolupráci Bionaut Films, SONS a SoundSquare. Namluvila Zuzana Stivínová.

Kino trailer

Další videaDalší

Bionaut Films, Dělnická 47, Praha 7, telefon: +420 222 967 358 fax +420 222 967 357, email: bionaut(at)bionaut.cz