Klapka

Profese klapky je na natáčení stejně důležitá a nezbytná jako ostatní profese. Jelikož se film nenatáčí chronologicky (od začátku do konce), ale podle toho, jak to filmařům vyhovuje (např. se v určitém prostředí natočí všechny scény, které se tam odehrávají a pak se teprve štáb přesune dalšího prostředí), proto je na natáčení funkce skriptky, která hlídá aby herci měli na sobě správné kostýmy, aby byli správně nalíčení, a aby natáčení jednotlivých záběrů na sebe navazovalo. Mnohdy natáčení filmu začíná závěrečnou scénou, a končí třeba scénou počáteční.

Klapka je nejbližším spolupracovníkem skriptky. Jelikož se natáčený obraz zaznamenává na filmovou kameru a zvuk se nahrává na zvláštní magnetofon (např. DAT nebo NAGRA), tak je tu profese klapky, díky které se pak obraz a zvuk dá dohromady (říká se tomu synchronizace).

Klapka je dřevěná destička s pohyblivým ramenem, které když se spojí s deskou tak vydá svůj charakteristický zvuk. Ve střižně je pak snadné nasadit zvuk na obraz (ramena klapky jsou na filmovém pásu spojena u sebe). Navíc je na klapce napsáno číslo záběru, které také klapka vykřikne. Číslo záběru je tedy zaznamenáno na filmu i ve zvukovém záznamu a střihač dá díky této malé, ale důležité pomůcce, obrazovou i zvukovou část záběru k sobě tak, jak byly natočeny.