Přenos jednání po internetu — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Na této stránce probíhá zvukový přímý přenos po dobu zasedání Rady ČT. V případě, že zrovna rada nezasedá, je spuštěn poslední záznam z archivu zasedání Rady.

Archiv zasedání Rady

8. jednání Rady ČT v roce 2014 (23. 4. 2014)

7. jednání Rady ČT v roce 2014 (9. 4. 2014)

6. jednání Rady ČT v roce 2014 (19. 3. 2014)

5. jednání Rady ČT v roce 2014 (5. 3. 2014)

4. jednání Rady ČT v roce 2014 (19. 2. 2014)

3. jednání Rady ČT v roce 2014 (5. 2. 2014)

2. jednání Rady ČT v roce 2014 (22. 1. 2014)

1. jednání Rady ČT v roce 2014 (8. 1. 2014)

22. jednání Rady ČT v roce 2013 (11. 12. 2013)

21. jednání Rady ČT v roce 2013 (20. 11. 2013)

20. jednání Rady ČT v roce 2013 (6. 11. 2013)

19. jednání Rady ČT v roce 2013 (23. 10. 2013)

18. jednání Rady ČT v roce 2013 (9. 10. 2013)

17. jednání Rady ČT v roce 2013 (26. 9. 2013)

16. jednání Rady ČT v roce 2013 (11. 9. 2013)

15. jednání Rady ČT v roce 2013 (28. 8. 2013)

14. jednání Rady ČT v roce 2013 (14. 8. 2013)

13. jednání Rady ČT v roce 2013 (17. 7. 2013)

12. jednání Rady ČT v roce 2013 (26. 6. 2013)

11. jednání Rady ČT v roce 2013 (12. 6. 2013)

10. jednání Rady ČT v roce 2013 (29. 5. 2013)

Program jednání: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 4. Informace generálního ředitele 5. Materiály z Dozorčí komise 6. Stížnosti a podněty 7. Různé 8. Závěr

9. jednání Rady ČT v roce 2013 (15. 5. 2013)