Není vám lhostejný osud chátrajících stavebních památek? Ondřej Havelka nás tentokrát přizve do malebného podhůří Šumavy k záchraně zámku a hospodářského statku. Režie R. Chudoba

Obsah dílu

Přehrát vše

Deset kilometrů jižně od Klatov stojí zajímavý historický zámecký areál, jehož hospodářská část nesloužila jako jinde k pěstování zemědělských plodin, ale fungovala jako slavná lesní školka, která zásobovala svými odolnými sazenicemi lesy v celé Evropě. Předváleční majitelé Nemilkova byli po 2. světové válce odsunuti do Německa a na zámku a statku hospodařilo družstvo. Areál zámku je dnes v držení několika majitelů – zmíněného družstva, obce i soukromých vlastníků. Ti všichni se však dohodli na společném prodeji.


Na prodej

Zámek Nemilkov

Poloha zámku Nemilkov v podhůří Šumavy zajímavým způsobem ovlivnila hospodářské využití zdejšího statku. Ten nesloužil k pěstování typických zemědělských plodin, ale fungoval jako slavná lesní školka. Zdejší drsnější klima prověřilo životaschopnost stromků a ty, pokud přežily zde, uchytily se již kdekoliv jinde. Proto také mladé stromy z Nemilkova směřovaly do celé Evropy.
Zámek v Nemilkově vznikl v 16. století renesanční přestavbou a přístavbou původní tvrze, což dokládají přízemní místnosti s křížovými hřebínkovými klenbami. Dnešní barokní podoba s pozdějšími klasicistními úpravami pochází z konce 18. století, kdy se zámek stejně jako řada velkostatků v okolí stal majetkem rodiny Schreinerů. Jednopatrová obdélná stavba má v průčelí věžovitý rizalit s arkýřem na krakorcích. Na fasádě jsou zbytky renesančních psaníček. V interiéru se dochovaly některé dřevěné prvky v podobě kuželek schodiště nebo vestavěných skříní. Zajímavá je také malířská výzdoba, v jedné místnosti jsou znázorněny velkostatky v držení rodiny Schreinerů. Hospodářské budovy obklopující samotný nemilkovský zámek sloužily k potřebám lesní školky. Předváleční majitelé byli po 2. světové válce odsunuti do Německa a na zámku a statku hospodařilo družstvo. Areál zámku je v držení několika majitelů – zmíněného družstva, obce i soukromých vlastníků. Ti všichni se však dohodli na společném prodeji.


Pro inspiraci

Zámek Čelina

Zámek a kapli svatého Jana Nepomuckého v Čelině postavili v 18. století majitelé zdejšího statku Machtové z Löwenmachtu. Kaple je připisována Janu Blažeji Santinimu, rodinnému příteli zmíněného šlechtického rodu. Jde o barokní stavbu zevně osmibokou s konkávně prohnutými stěnami. Roku 1820, když bylo čelinské zboží majetkem rodiny Kučerů, zámek vyhořel a teprve o 11 let později byl obnoven v dnešní klasicistní podobě. Roku 1893 objekt koupil ředitel Městské spořitelny pražské Gustav Adámek, jehož potomkům patřil (s výjimkou období okupace) až do poloviny 20. století, kdy byl Jaroslavu Adámkovi zabaven. Od roku 1950 jej k ubytování svých zaměstnanců a administrativním účelům užíval státní statek v Dobříši.
Roku 1992 byl zámek spolu s přilehlým hospodářským dvorem navrácen vnoučatům posledního předúnorového majitele Otakaru Adámkovi a jeho sestře Eugenii Vychodilové. Rekonstruovaná zámecká budova dnes slouží k bydlení majitelů a jako sídlo jejich zemědělského podniku Statek Adámek. Předtím však bylo nutné opravit šindelovou mansardovou střechu a odstranit příčky a další nevhodné stavební úpravy. Zachovány zůstaly některé prvky především z klasicistní úpravy v 19. století jako kamenná dlažba, plackové klenby na chodbě, původní dveře a schodiště do patra. Ke statku patří 120 hektarů polí a 150 hektarů lesa, v hospodářských staveních zřídili majitelé dva apartmány ve venkovském duchu a ty hodlají nabízet spolu s dalšími službami zájemcům o agroturistiku.


Stopáž17 minut
Rok výroby 2009
 P ST
ŽánrMagazín