V Bratislavě byl podepsán zákon o československé federaci

Antonín Novotný pro slovenské zájmy neměl ani nejmenší pochopení, a proto se nelze divit, že na jeho pádu se podíleli velmi intenzivně i slovenští představitelé. Zároveň se v rámci nových poměrů snažili prosadit i novou úpravu vztahů mezi Čechy a Slováky. Dokonce se občas objevoval názor, že federativní uspořádání bylo pro naprostou většinu slovenských politiků důležitější než veškerá demokratizace. Jejich touhy se dočkaly naplnění až po srpnové okupaci, v říjnu 1968, kdy byl vydán Ústavní zákon o československé federaci. Na jeho základě byla zřízena Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika a federální instituce, jako např. Federální shromáždění, složené ze Sněmovny lidu a Sněmovny národů či federální vládu. Zákon vstoupil v platnost 1. ledna 1969 a přestal platit až 1. ledna 1993. Karel a Eva byli takovou federací v praxi, která však byla uzavřena již o několik let dříve.Československý filmový týdeník 1968; Krátký film