Gustáv Husák (1975–1989)

Prezident zapomnění, jak Husáka pojmenoval Milan Kundera, byl hlavním strůjcem tuzemské normalizace a takzvaného reálného socialismu. Tato éra symbolizovaná masivní výstavbou sídlišť a baby boomem zůstává dobou falešných úspěchů, jež Husák neopomínal zmiňovat v každém projevu: "V naší společnosti platí prostá zásada: chceme-li lépe žít, musíme lépe, zodpovědněji, kvalitněji pracovat, efektivněji vyrábět." Ve stejné době rostla opozice vůči režimu v podobě Charty 77, jíž Husák systematicky bagatelizoval: "Všechny kampaně, které jsou v rozporu se životem a vědomím našich lidí, mohou skončit jedině krachem, a žalostné figurky, jež se tomu propůjčí, skončí na smetišti dějin."