Ludvík Svoboda (1968–1975)

Poválečný ministr obrany a hrdina z východní fronty upadl u KSČ v 50. letech v nemilost a pracoval i jako účetní v JZD. Vrcholem jeho kariéry se stalo prezidentství ve vypjatých dnech sovětské okupace, a byť odmítl pučistickou vládu českých stalinistů, po jednáních v Moskvě se stal jedním z proponentů tuzemské normalizace. Poslušnost vůči Kremlu byla hořkou tečkou za jeho projevem k národu z 21. srpna 1968: "Naléhavě vás žádám, abyste zachovali plnou rozvahu a naprostý klid. S důstojností a kázní, kterou jste prokazovali v minulých dnech, vyčkejte dalších kroků ústavních orgánů republiky."