Antonín Novotný (1957–1968)

Třetí z řady dělnických prezidentů usedl na Pražském hradě z přímého přání Moskvy. Byl prvním, kdo se nechal titulovat "soudruhu prezidente" (Gottwald i Zápotocký zůstávali u oslovení "pane") – větší důraz ostatně kladl na svou funkci prvního tajemníka ÚV KSČ, v hradní kanceláři pobýval jen tři dny v týdnu. O úřad projevil zájem teprve ve chvíli, kdy ho v lednu 1968 Alexander Dubček sesadil z čela KSČ. Proslul záští ke Slovensku a jeho emancipačním snahám, na oslavách 100. výročí založení prvního slovenského gymnázia dokonce zakázal své ženě převzít nabízené dary od Slováků se slovy "Božka, nic neber!"