Edvard Beneš (1935–1938)

Prvorepublikového ministra zahraničí prosazoval za svého nástupce sám Masaryk. Spoluautor meziválečného evropského pořádku ovšem nastoupil do funkce již v době růstu německých ambicí. Poté, co Československo bez boje podstoupilo Německu Sudety, odstoupil z úřadu a emigroval do Anglie. Ve svém abdikačním projevu z 15. října 1938 uvedl: "Koruna naší vlasti je osekána, ale kořeny národa tkví pevně v jeho zemi. Sestupme ke kořenům a soustřeďme všechnu svou starou a rodovou sílu do nich. Koruna po čase opět vyrazí svými ratolestmi."