Zen buddhismus je často spojován s postavami v tichu meditujících lidí. Zenová praxe je ale o poznání složitější. Režie J. Fišer

Petr Klásek je členem malé české zen-buddhistické komunity. Jeho bratr byl mnichem v korejském zen-buddhistickém klášteře, jinak ale zůstává Petr se svou vírou v rámci rodiny osamocen – jeho rodiče jsou nevěřící, žena je katolička, všechny jeho tři děti jsou pokřtěné, ale nepraktikující. Jeho život přesto velmi názorně ukazuje, že držet se zásad vlastní víry a pozitivně působit na společnost kolem sebe bez ohledu na její vyznání není vůbec nereálné. Je členem Rady Společnosti pro mezináboženský dialog, v jejímž rámci pořádá diskuse na různá témata s představiteli rozličných náboženství. Snaha o dialog se ostatně prolíná celým jeho životem. Navzdory tomu, že je na první pohled klidným přemýšlivým člověkem, který se za ničím a nikam nežene, je ochotný velmi aktivně hájit své názory, i když třeba přímo nesouvisí s jeho vírou. Proto už podruhé vyrazil s českými dobrovolníky na Balkán pomáhat uprchlíkům a v této otázce se snaží angažovat i doma.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD